Hyppää pääsisältöön
Kuva
Puita varastopaikalla

Jyväskylän kaupungin metsien käyttöä ja hoitoa linjaa strateginen suunnitelma, joka on nimetty Metsäohjelmaksi. Metsäohjelman linjauksia on ollut laatimassa laajapohjainen yhteistyöryhmä, joka on parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen sopinut Jyväskylän kaupungin omistamien metsien käytön ja hoidon periaatteista. Metsäohjelma on hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa kesäkuussa 2018. Hyväksytyt linjaukset ovat voimassa vuoteen 2030 saakka.

Metsäohjelman linjauksilla tavoitellaan Jyväskylää, jossa metsät ja luonto ovat yksi kaupungin vetovoimatekijöistä. Kaupungin metsät tuottavat virkistyksellisiä, maisemallisia, taloudellisia ja terveydellisiä hyötyjä sekä säilyttävät luonnon monimuotoisuutta. Kaupunkimetsien hoidossa on tärkeää ottaa huomioon eri arvoja ja näkökulmia, jotta voitaisiin välttyä ristiriitatilanteilta. Perustana sille, mitä arvoja eri alueiden metsien hoidossa painotetaan, toimii viheralueiden hoitoluokitus. Hoitoluokituksessa jokaiselle metsäkuviolle on määritelty kunkin alueen tärkein arvo (esimerkiksi ulkoilu- ja virkistys tai suojelu). Metsäohjelmassa kullekin hoitoluokalle on lisäksi määritelty tarkemmat hoitoperiaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti alueen arvoja vaalitaan ja metsiä hoidetaan.

Kiinnostuitko metsissä tehtävistä hoitotoimenpiteistä?

Valitse alta sinua kiinnostavan metsien hoitoluokka ja tutustu tarkemmin sen hoitoon.

METSÄOHJELMA 2030- Metsien käyttöä ja hoitoa linjaava strategia

TOIMENPIDEOHJELMA - Metsäohjelman linjausten toteuttaminen

METSÄOHJELMAN LAADINTA - Taustamateriaalia ja perusteita linjauksille

TOIMINTAKERTOMUS 2019 - Metsäohjelman toteuttamisen seuranta