Hyppää pääsisältöön
Kuva
Puro ja luontoa

Vuoden 2018 alussa Jyväskylän kaupungilla oli suojeltuja metsiä kaikkiaan 13,5 prosenttia omistamastaan metsäpinta-alasta. Kaupungin metsäohjelmassa on linjattu, että suojeltujen metsien määrä nostetaan 17 prosenttiin, jolloin suojeltuja metsiä tulee olemaan lähes 1 500 hehtaaria.

Luonnon monimuotoisuus ja muut erityispiirteet huomioidaan suojelualueiden lisäksi mahdollisuuksien mukaan myös kaikkialla muualla kaupungin omistamissa metsissä. Hakkuu- ja hoitotoimenpiteiden yhteydessä monimuotoisuutta edistetään tietoisesti esimerkiksi jättämällä puustoon vaihtelevuutta ja puulajivaihtelua sekä tekemällä toimenpiteitä, jotka lisäävät lahopuun määrää tulevaisuudessa. Jyväskylän kaupungin metsistä  asemakaavoitetut alueet kuuluvat PEFC-sertifioinnin piiriin, muutoin metsät ovat FSC-sertifioituja.

Kuva
Kääpä puun rungossa