Hyppää pääsisältöön
Kuva
Savulahden päiväkodin ja koulun yhteinen musiikkitila ja soittimet

Varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta tutkimukseen tai opinnäytetyöhön kerättäviin tietoihin tarvitaan erillinen lupa.  

Mikäli tutkimusta tai opinnäytetyötä varten tarvitaan salassa pidettäviä tietoja, on lupa anottava myös jokaiselta henkilöltä, joita salassa pidettävät tiedot koskevat. Jos tutkimusryhmään halutaan lapsia, joiden käyttäytymistä seurataan, on lupa saatava myös heidän huoltajilta.

Tutkimusaineistoja keräävät opiskelijat ja tutkijat voivat tulla päiväkotiin tai koululle sovitusti. Suositeltavaa on, että päiväkodissa tai koulussa on vain yksi aineistonkerääjä kerrallaan ja lasten havainnointi toteutetaan terveys-, turvavälietäisyydet- ja hygieniakäytänteet huomioiden. 

Tutkimuslupahakemus ja sitoumus tietojen salassapidosta toimitetaan kahtena kappaleena alkuperäisillä allekirjoituksilla varustettuna osoitteeseen:

Varhaiskasvatusta koskevat tutkimusluvat

Jyväskylän kaupunki
Kasvun ja oppimisen kehittämisyksikkö
Sari Rannila
Ohjelmakaari 10, 4. krs, 40500 Jyväskylä

Perusopetusta koskevat tutkimusluvat

Jyväskylän kaupunki
Kasvun ja oppimisen kehittämisyksikkö
Minna Kuutti
Ohjelmakaari 10, 4. krs, 40500 Jyväskylä


Hakija saa kirjallisen päätöksen myönnetystä tutkimusluvasta. Koronaepidemia-aikana tutkimusluvan saanut saa vielä erillisen ohjeen tutkimuksen toteuttamiseen päiväkodilla. Päiväkotien ja koulujen korona-ajan poikkeavat käytänteet löytyvät Koronavirukseen varautuminen varhaiskasvatuksessa ja Koronavirukseen varaututuminen kouluilla

Tutkimuslupalomake

Lisätietoja: 
Palveluesimies Minna Kuutti, puh. 050 470 8662