Hyppää pääsisältöön

14.4.2022

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy suunnittelee palvelutalon rakennuttamista Väkkärätielle ikääntyneiden kuntouttavan päivätoiminnan ja kehitysvammaisten asumisyksikön käyttöön. Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa lausunnon hankkeesta, jonka jatkopäätökset siirtyvät Keski-Suomen hyvinvointialueelle.
Kuva
puheenjohtajan nuija pöydällä. Kuva Kristiina Pentikäinen

Jyväskylän sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto tarvitaan hankkeen rahoituksen anomiseen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta. Avustusta ARA:lta on haettava 30.4.2022 mennessä, mikäli rakentaminen halutaan käynnistää kesällä 2023.

Uudistilat on tarkoitus vuokrata käyttäjälle. Koska ikääntyneiden kuntouttavan päivätoiminnan ja kehitysvammaisten asumispalvelujen tuotantovastuu siirtyy 1.1.2023 Keski-Suomen hyvinvointialueelle, tulee hankesuunnitelmasta saada ARA:n rahoituspäätöksen lisäksi kannanotto hyvinvointialueelta. Jos Väkkärätien palvelutalohanke etenee hyvinvointialueen päätöksenteossa, myös sen rahoitus varataan hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvioon.

Tarkoitus korvata purettu palvelutalo ja vastata asiakastarpeen kasvuun

Aiempi Palvelutalo Väkkärä Vaajakoskella tuli elinkaarensa päähän ja purettiin vuonna 2021. Väkkärätien palvelutalossa on tarkoitus järjestää jatkossa kuntouttavaa päivätoimintaa ikäihmisille ja tarjota tiloja kehitysvammaisten asumisyksikölle.

Kehitysvammaisten asumispalvelujen tarve on Jyväskylässä kasvava. Väkkärätielle kaavailtu yksikkö korvaa nykyisen Harjukodin, jossa on seitsemän asuinhuonetta ja kolme tukiasuntoa. Uudessa asuinyksikössä olisi 15 paikkaa hyvätasoista palveluasumista ryhmäkodissa sekä toimivat päivätoiminnan tilat lähialueen asukkaille.

Palvelutalohankkeen lisäksi Jyväskylän sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee 21.4. kokouksessaan muun muassa ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjan päivityksen ja kahden sosiaaliohjaajan viran perustamisen ajalle 1.10.2022–31.12.2023.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistaan ja liitteisiin voi tutustua lautakunnan sivulta. Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa. Päätöstiedote julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla perjantaina 22.4.2022.

 

Lisätietoja

- Ulla Kuittu, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja ja sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijä, p. 050 353 8310, ulla.kuittu[at]jyvaskyla.fi

- Lisätietoa saa myös eri asioiden kohdalla esityslistalla näkyviltä valmistelijoilta.