Hyppää pääsisältöön

18.3.2022

Kasvatuskoira Poju on töissä 1–2 päivänä viikossa Keltinmäen koulussa. Näihin päiviin mahtuu lukukoirana toimimista, yksilötapaamisia, kaverikerhoja ja luokkavierailuja.  Koiran läsnäolon on huomattu vaikuttavan myönteisesti lasten kouluviihtyvyyteen ja oppimiseen.
Kuva
Koulukoira Poju istuu ja oppilaat rapsuttelevat sitä. Kuva Terhi Pusaaniemi

Aamulla ennen koulupäivän alkamista, kaartaa auto koulun parkkipaikalle. Kasvatusohjaaja Terhi Pusaaniemi tulee töihin Keltinmäen koululle. Hän ottaa takakontista työreppunsa sekä Schipperke-rotuisen Poju-koiran.  

Poju lähtee määrätietoisen innokkaasti suuntaamaan käyntinsä kohti koulun pihaa. Pihalla oppilaat tulevat Pojua vastaan ja Pojun kippurahäntä heiluu. Koiran eleistä näkee innostuksen tulevaan päivään. Hän käy tervehtimässä oppilaita ja oppilaat rapsuttavat tuota pientä innostunutta koiraa. Kysymyksiä sinkoilee ilmassa: 

-Tuleeko Poju tänään meidän luokkaan? 

-Minne luokkaan Poju menee? 

-Voiko se tulla välkälle?  

Terhi laittaa koulun ulko-oviin kyltit, joissa komeilee Pojun kuva ja teksti ”Olen tänään töissä”. Siitä oppilaat sekä henkilökunta tietää, että tänään voi koulun käytävällä tulla vastaan Terhin mukana myös Poju.  

Koiran läsnäololla myönteistä vaikutusta lasten kouluviihtyvyyteen ja oppimiseen 

Kasvatusohjaaja Terhi Pusaaniemi allekirjoittaa yleisesti kouluympäristöissä huomatun kokemuksen, että koiran läsnäolo koulussa lisää oppilaiden viihtyvyyttä, lisää koulumyönteisyyttä sekä kouluun kiinnittymistä.  

-Luokkatilanteissa koiran läsnäolo rauhoittaa, lisää keskittymistä ja tukee oppimista, Terhi kertoo. 

Ryhmätyötilanteissa koiran mukanaolo rohkaisee arempiakin oppilaita osallistumaan ja vahvistaa sosiaalisia suhteita. Oppilaat kokevat myös enemmän yhteenkuuluvuutta luokkaansa silloin, kun ryhmässä työskentelee koira. 

-Poju on vähän kun meidän luokan yhteinen koira.  

-Me saadaan vuorotellen laittaa sille vettä ja antaa herkkuja. 

-Meidän pitää muistaa olla hiljempaa, kun on koiratunti. 

Kasvatusohjaajan työssään Terhi on koulussa aikuinen, jolla on mahdollisuutta antaa aikaa oppilaalle. Oppilaat tietävät, että mikäli Terhin työhuoneen ovi on auki, sinne saa aina mennä. Pojun läsnäolo voi rohkaista oppilasta puhumaan myös vaikeista asioistaan.  

-Kun jutellaan oppilaalle vaikeista asioista, on Pojun tärkein tehtävä olla oppilaan lähellä. Oppilas rauhoittuu rapsutellessaan Pojua – ja rapsuttelusta Pojukin tykkää, kuvaa Terhi.  

Poju-koiralla moninaisia tehtäviä työpäivinään 

Kasvatuskoira Poju on töissä 1–2 päivänä viikossa. Näihin päiviin mahtuu lukukoirana toimimista, yksilötapaamisia, kaverikerhoja ja luokkavierailuja.  

Ekaluokkalaisille lukuhetket Pojun kansa ovat erittäin mieluisia.  

-Oppilaat saavat tulla pareittain tai yksittäin lukemaan koiralle. Isolla pehmeällä lukumatolla lukee oppilas mahallaan ja Poju kuuntelee tarkkaavaisena, Terhi kertoo.  

Lukuhetken jälkeen jokainen oppilas saa vielä rauhassa rapsutella Pojua, antaa herkkuja ja hengähtää.  

Lukuhetkistä Pojulle oppilaat ovat kertoneet:  

-Oli hauskaa lukea Pojulle, kun se oli ihan niin kuin olisi ymmärtänyt mitä luen.  

-Oli rentoa lukea, kun sai samalla silittää koiraa.  

-Tuntui hassulle lukea koiralle.  

Opettaja Annukka Aaltosen kokemuksen mukaan jo pelkkä tietoisuus siitä, että jokainen oppilas vuorollaan pääsee lukemaan Pojulle, on lisännyt intoa lukemiseen. 

Sohva-ryhmässä vahvistetaan sosiaalisia taitoja 

Pojun päivään mahtuu myös niin sanottu Sohva-ryhmä eli sosiaalisten taitojen vahvistamisen tunti. Sohva-ryhmässä on mukana kerrallaan neljä oppilasta. Ryhmän tavoitteena on rohkaista oppilaita toimimaan ryhmässä, ilmaisemaan itseään sekä tukea orastavissa kaveritaidoissa. Kun oppilaat tulevat Terhin työhuoneeseen, odottaa Poju pinkissä säkkituolissaan innoissaan. Poju ottaa oppilaat heti iloisesti vastaan ja jännitys on poissa.  

-Kun oppilaat kerääntyvät lattialle pehmeälle matolle, heittäytyy Poju heidän keskelleen selälleen. Viimeistään tämä saa oppilaat rennoksi ja nauramaan. Sitten seuraa Pojun bravuurinumero. Se istuu maassa etujalat vimmatusti vispaten edessä. Tämä on viesti, että Poju tahtoo herkkuja, naurahtaa Terhi.  

Niinpä Sohva-ryhmä käynnistyy yleensä Pojun temppujen parissa. Oppilaat saavat Pojun tekemään erilaisia temppuja ja onnistumisen kokemuksia siitä, että koira tottelee heitä.  

-Tunnin lopussa istumme jälleen aloilleen ja Poju on jälleen oppilaiden keskellä nauttimassa rauhallisesta silittämisestä. Käymme läpi tunnin kokemuksia, miltä tuntui, kun sai Pojun tekemään pyytämänsä tempun tai miltä sinusta tuntui, jos koira epäonnistui tai onnistui pyydetyssä tempussa, Terhi kertoo.  

-Koira toimii loistavana esimerkkinä oppilaille siitä, ettei se haittaa, vaikka aina ei onnistu. Sitten vain harjoitellaan uudelleen. Pojun kanssa on helppoa keskustella myös tunteiden sanoittamisesta. Pojusta on joskus helpompi puhua kuin itsestä. Mitä luulet, että Poju ajattelee? Miltä Pojun ilme sinusta näyttää? Onko se innoissaan vai kenties väsynyt?, Terhi jatkaa. 

-Onko pakko lähteä pois? On liian pitkä aika odottaa jälleen viikko ennen kuin taas on Poju-tunti, toteavat oppilaat usein tunnin lopussa.  

Poju-koira tarvitsee myös välitunnin tuoman lepohetken 

Kun oppilaat lähtevät välitunnille, on Pojulla myös tauko. Poju käy tottuneesti pieneen häkkiinsä lepäämään.  

-Poju on ollut ”töissä” koulussa jo vuodesta 2019 alkaen, joten koulun arki on tullut sille varsin tutuksi. Se osaa ottaa tauon, kun on sen aika, naurahtaa Terhi Pusaaniemi.  

Pojun lepohetken aikana Terhi kirjoittaa muistiin koira-avusteisen tunnin kulun sekä arvioi tuntia. Koska eläinavusteinen työ tulee olla suunnitelmallista, tulee sitä myös arvioida ja kehittää.  

Pojun työpäivä jatkuu välitunnin jälkeen, kun Terhi hakee kolme oppilasta luokseen juttelemaan. Oppilailla oli ollut pari viikkoa aikaisemmin kaveripulmaa, jota he olivat käyneet Terhin kanssa selvittämässä. Oppilaiden istahtaessa sohvalle, tulee Pojukin häkistään tervehtimään oppilaita ja hyppää oppilaan viereen sohvalle. Siinä jälleen Poju saa silityksiä ja osoittaa loistavia kuuntelijan taitoja oppilaiden kertoessa, että parempaan suuntaan on ystävysten elämä mennyt vapaa-ajalla.

Poju on mukana myös kasvatusohjaajan yksilötapaamisissa  

Kasvatusohjaajana Terhin työ on hyvin vaihteleva ja päiviin mahtuu myös yksilötapaamisia. Tänään Poju pääsee oppilaan kanssa ulkoilemaan metsään. Oppilas tulee hakemaan Pojun ulos, laittaa pannan ja hihnan sekä taluttaa Pojua ulkona.  

-Tämän Poju-tunnin tavoitteena on oppilaan itsetunnon kohentaminen. Tämmöisten arjen taitojen avulla oppilaan minä-pystyvyys vahvistuu kun hän saa onnistumisen kokemuksia toiminnastaan yhdessä eläinystävänsä kanssa, Terhi kertoo.  

Tuoreessa tutkimuksessa Jyväskylän Yliopistossa on tutkittu ihmisen ja koiran välistä vuorovaikutusta ja sen vaikutusta molempiin. On myös todettu, että positiivisen palautteen ottaminen on helpompaa eläimeltä, kun ihmiseltä. (Latvala-Sillman, Päivi (2018) Työparina koira. Hansaprint oy) 

-Poju taitaa tykätä minusta, tuumii oppilas, kun hän, Poju ja Terhi kävelevät Kotalammen ympäri.  

Terhi näkee työssään Pojun toimivan tärkeässä roolissa oppilaiden kohtaamisessa. Poju kohtaa jokaisen lapsen tasavertaisena. Koira-avusteisen koulutyön yksi tavoite on Terhin mukaan myös syrjäytymisen ennaltaehkäisy.  

-Ajattelen, että yhdenkin syrjäytymisuhanalla olevan oppilaan tavoittaminen ja koiran antaman positiivisen kokemuksen myötä voidaan antaa oppilaan elämän kannalta merkityksellinen kokemus onnistumisesta sekä vahvistaa lapsen minä-pystyvyyttä, Terhi toteaa. 

Työpäivän päätteeksi Poju viettää työstä palauttavaa vapaa-aikaa. Siihen kuuluvat kotieläinten tarkkailu sekä perheen toisen kasvatuskoiran Puhtin kanssa lenkkeilyt.  

Asiasanat: