Hyppää pääsisältöön

24.1.2022

Puistotorin leikkipuisto uudistuu kovalla tohinalla. Ennen kuin ensimmäiset kaivinkoneet kouhaisivat maata, pääsivät Puistokadun päiväkotikoulun eskarit sekä 2. ja 5. -luokkien oppilaat osallistumaan suunnitteluun.

Lasten toiveita kerättiin syksyllä 2019. Helmikuussa 2021 lapset pääsivät äänestämään, kumpi leikkipuiston kahdesta suunnitelmasta oli heistä parempi. Lasten iloksi, suunnitelmissa oli huomioitu syksyllä 2019 esitettyjä toiveita ja ideoita uusiksi leikkivälineiksi ja –alueiksi.  

-Yhdessä lasten kanssa palauteltiin ensin mieleen, millaisia ajatuksia ja ideoita lapsilla oli syksyllä 2019. Sitten katsoimme esittelyvideot, keskusteltiin vaihtoehdoista ja lopuksi oli äänestyksen vuoro, kertoo varhaiskasvatuksen opettaja Sari Pollari Puistokadun päiväkotikoulun esiopetuksen ryhmästä. 

- Lapset olivat todella iloisia siitä, että vanha veturi jää puistoon, ja että veturi saa myös uuden vaunun. Tämä oli lapsille kaikkein mieluisin asia, Sari Pollari kertoo.  

Puiston suunnitteluun osallistuminen on opetussuunnitelman mukaista oppimista 

Päiväkotikoulun tien toisella puolella sijaitsevan puiston uudistukseen osallistuminen on varhaiskasvatussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista osallisuutta.   

Opetussuunnitelman yhtenä laaja-alaisena osaamisen kokonaisuutena on osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7). Päiväkotikoulun toimintakulttuuri tukee yhteistyötä, yhteistä vastuunottoa ja osallisuutta. Aikuisten tehtävä on varmistaa, että kaikki lapset saavat ilmaista näkemyksiään ja mielipiteitään ja että lasten ideoita ja aloitteita otetaan huomioon toiminnassa. Lasten tekemiä päätöksiä ja toimintaa arvioidaan yhdessä ja samalla heitä ohjataan vähitellen kantamaan yhdessä vastuuta. Näin lapsille syntyy kokemuksia osallisuudesta ja toimijuudesta. 

-Opetussuunnitelman mukaisesti oppilaat pääsivät osallistumaan ja vaikuttamaan. Oppilaat kokevat äänestämisen ja vaikuttamisen tärkeänä ja luokissa on totuttu siihen, että oppilaiden mielipiteitä ja ajatuksia kysytään usein koulun arjessa, kuvaa luokanopettaja Maaret Koskinen Puistokadun päiväkotikoululta. 

Ideointiin ja äänestämisessä hyödynnetään tietotekniikkaa. Oppilaat muun muassa äänestivät ipadien avulla. 2. luokkalaisille tehtiin QR-koodi nettisivusta, jotta kaikkien on helppo siirtyä suoraan äänestyssivustolle ipadin kameran avulla. 

-Osallistuminen suunnitteluun on mielestäni mielekäs tapa rakentaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja tehdä ympäröivästä yhteiskunnasta oppilaille mielenkiintoinen. Tässä Puistotorin projektissa saimme puiston suunnittelijat vierailulle koululle, mikä lisäsi suunnittelutyön merkityksellisyyttä niin oppilaille kuin meille opettajillekin, kertoo Maaret Koskinen.  

Lapsiystävällisessä kunnassa tilat ja rakennettu ympäristö tukevat lasten terveyttä, hyvinvointia ja lasten liikkumista 

Lapsiystävällisessä kunnassa julkisia tiloja, kuten puistoja, suunniteltaessa huomioidaan lapsen näkökulma sekä erilaisten lapsiryhmien tarpeet.  

-Puistotorin suunnittelussa lasten mukana olo on käytännön esimerkki siitä, miten Lapsiystävällinen kunta Jyväskylä toimii. Lapset ovat näkemyksineen tärkeitä lähiympäristönsä hyödyntäjiä. Yhtä tärkeää on olla osallisena niin prosessissa kuin kuulla palautetta suunnittelijalta siitä, miten lasten ajatukset ovat olleet vaikuttamassa lopputulemaan, kuvaa kasvun ja oppimisen palveluissa osallisuusasioita suunnitteleva ja edistävä erikoissuunnittelija Tanja Räty.   

Lapsiystävällinen kunta on Unicefin myöntämä tunnustus niille kunnille, jotka ovat sitoutuneet lapsiystävällisyyden aktiiviseen kehittämiseen. Lapsiystävällinen kunta –malli perustuu lapsen oikeuksien sopimuksen neljään yleisperiaatteeseen, jotka ovat yhdenvertaisuus, lapsen etu, oikeus elämään ja kehittymiseen sekä osallisuus. Malli auttaa kuntia tekemään lasten kannalta oikeita ratkaisuja niin kunnan hallinnossa kuin lasten arjen palveluissa. Jyväskylä on ollut UNICEF -lapsiystävällinen kunta vuodesta 2017 alkaen. 

 

Teksti: Minna Hakkarainen