Hyppää pääsisältöön

19.5.2021

Tulorajojen korotus alentaa monen lapsen hoitomaksuja.
Kuva
Kolme pientä lasta leikkimässä päiväkodin sisätiloissa

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain tulorajamuutokset tulevat voimaan 1.8.2021 alkaen. Maksujen perusteena olevia tulorajoja korotetaan 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on nykyisen 50 prosentin sijaan 40 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan 10,7 prosenttina. Uusista lain mukaisista asiakasmaksuista päätettiin sivistyslautakunnassa 28.4.2021.

Näin tulorajat muuttuvat käytännössä

Asiakasmaksua alkaa muodostua, kun perheen bruttotulot ylittävät tulorajan. Käytännössä tulorajojen muutos tarkoittaa, että kahden henkilön perheessä varhaiskasvatusmaksun tulo-raja nousee 2136 eurosta 2798 euroon, kolmen henkilön perheessä 2756 eurosta 3610 euroon, neljän henkilön perheessä 3129 eurosta 4099 euroon, viiden henkilön perheessä 3502 eurosta 4588 euroon ja kuuden henkilön perheessä 3874 eurosta 5075 euroon.Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perus-teena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.
 
Korkeimman varhaiskasvatusmaksun tuloraja nousee kahden henkilön perheessä 4823 eurosta 5485 euroon, kolmen henkilön perheessä 5443 eurosta 6297 euroon, neljän henkilön perheessä 5816 eurosta 6786 euroon, viiden henkilön perheessä 6189 eurosta 7275 euroon ja kuuden henkilön perheessä 6561 eurosta 7762 euroon. 

Asiakasmaksuun vaikuttavat perheen koko, tulorajat, maksuprosentti ja perheen bruttotulot sekä sovittu tuntivälys. Korkein kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä maksu on edelleen 288 €. Kerhomaksut ja tilapäisen varhaiskasvatuksen maksu säilyvät myös ennallaan. Kerhomaksun huojennusta haettaessa uudet tulorajat huomioidaan 1.8.2021 alkaen. 

Esimerkki 1.

Kolmihenkisen perheen bruttotulot ovat 4200 euroa. Tällä hetkellä asiakasmaksu on 155 euroa, kun varhaiskasvatuksen tarve on yli 151 tuntia kuukaudessa. 1.8.2021 alkaen saman suuruisilla tuloilla asiakasmaksu tulee olemaan 63 euroa.

Esimerkki 2. 

Nelihenkisen perheen ilmoittamat bruttotulot ovat 6000 euroa. Tällä hetkellä perheen asiakasmaksu on korkeimman maksun mukainen 288 euroa, kun varhaiskasvatuksen tarve on yli 151 tuntia kuukaudessa. 1.8.2021 alkaen asiakasmaksu alenee 203 euroon. 

Laskukaava varhaiskasvatuksen asiakasmaksun laskemista varten:
(Perheen bruttotulot miinus perhekoon mukainen tuloraja) x 10,7 % x sovitun tuntivälyksen mukainen prosentti = asiakasmaksu euroa kuukaudessa.

Tulotiedot kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa toimittaa tuloliitteet

Mikäli perhe on tällä hetkellä hyväksynyt korkeimman asiakasmaksun, kannattaa perheen tarkistaa uusi korkeimman maksun tuloraja ja tarvittaessa toimittaa tuloliitteet mahdollisimman pian sähköiseen asiointiin

Elokuun tulorajamuutosten vuoksi perheen ei tarvitse toimittaa tuloliitteitä, mikäli tulotiedot eivät ole muuttuneet tai perhe hyväksyy korkeimman asiakasmaksun tai perheeltä on pyy-detty tuloliitteitä erillisen aikataulun mukaisesti. Tällä hetkellä huomioidut tulot perhe voi tarkistaa viimeisimmästä asiakasmaksupäätöksestä.

Perheille, joiden maksu muuttuu 1.8.2021 alkaen tehdään uudet asiakasmaksupäätökset.
 

Lisätietoja

Kantakaupunki (ei Puistokatu), Kuokkala, Tikka, Lohikoski, Mannila, Keltinmäki, Myllyjärvi, Korpilahti ja Säynätsalo
Elina Pasanen, puh. 014 266 2768  
 
Keljonkangas, läntinen Palokka, Puuppola, Liinalampi, Tikkakoski, Tikkala, Vesanka ja Kuohu 
Anne Friman, puh. 014 266 3096  
 
Haapaniemi, Vaajakoski, Jyskä, Väinölä, Halssila, Huhtasuo, Kangasvuo-ri ja itäinen Palokka 
Pirkko Haukijärvi puh. 014 266 1698 
 
Kortepohja, Kypärämäki, Kukkumäki ja Puistokatu 
Sari Ruokolainen puh. 014 266 3098

Varhaiskasvatuksen maksut ja palveluseteli -nettisivuilta
varhaiskasvatus.asiakasmaksut(at)jyvaskyla.fi