Hyppää pääsisältöön

19.5.2021

Jyväskylä Sinfonian lasten- ja nuortentoiminnan kehittämishanke Orkesteri kylässä jatkuu kevään aikana Kohti konserttia -jatkohankevuoden merkeissä. Hankkeen ensimmäisen vuoden pilotointien pohjalta konseptia on kehitetty digitaalisia työkaluja hyödyntäväksi, jolloin orkesterimusiikkiin ja orkesterin toimintaan tutustuminen onnistuu myös etänä.
Kuva
Kahdeksan muusikkoa soittavat violetin valon alla pimeässä salissa.

Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten kulttuurista osallistumista ja osallisuutta musiikkikasvatuksellisin menetelmin. Hanke on orkestereiden uudenlaista yleisötyötä, joka pyrkii vähentämään muun muassa alueellista eriarvoisuutta suuntautumalla Keski-Suomen maakunnan alueen kouluihin, joista on pitkien maantieteellisten etäisyyksien vuoksi hanakalaa osallistua orkesterin toimintaan. Keski-Suomesta mukana ovat Luhangan koulu sekä Niemisjärven koulu. Hanke vahvistaa niin ikään Jyväskylä Sinfonian tavoitetta olla yhä enenevissä määrin koko maakunnan orkesteri. Toimintamallia pyritään jatkohankevuoden aikana vakiinnuttamaan ja viemään myös muiden orkestereiden ja musiikkikasvattajien käytettäväksi.

– Kohti konserttia -jatkohankevuoden aikana kehitetty kokonaan digitaalinen toteutus laajentaa entisestään tämän yleisötyökonseptin käytettävyyttä mahdollistaen sen levittämisen joustavasti useampien koulujen käyttöön ja toisaalta myös yhä useamman orkesterin hyödynnettäväksi tulevaisuudessa, kertoo projektikoordinaattori Miika Hakala.

Kohti konserttia -jatkohankkeessa tutustutaan soittimiin, kapellimestarin työhön sekä koetaan konserttielämys

Kohti konserttia -jatkohanke on kolmiosainen. Ensimmäisessä vaiheessa Jyväskylä Sinfonian ja Lastenmusiikkiorkesteri Loiskiksen muusikot tutustuttavat koulujen oppilaat erilaisiin soittimiin muun muassa soitinrakennusvideon ja kouluille lähetettävän kamarikokoonpanokonsertin myötä. Toisessa vaiheessa oppilaat tutustuvat kapellimestarin työhön. Jyväskylä Sinfonian vieraileva kapellimestari Ari Rasilainen johdattaa oppilaat musiikin johtamisen maailmaan videomateriaalin avulla sekä vastaa heidän kysymyksiinsä kapellimestarin työstä. Kolmannessa vaiheessa päästään kokonaisen konserttielämyksen äärelle. Oppilaat osallistuvat konserttitapahtuman tuottamiseen suunnittelemalla kouluille lähetettävän verkkokonsertin ympärille omannäköisensä tapahtuman. Lisäksi oppilailla on hankkeen aikana mahdollisuus tallentaa kokemuksiaan orkesteriin tutustumisesta ja jakaa niitä konserttitapahtuman yhteydessä.

Jyväskylä Sinfonia on saanut rahoitusta hankkeelle sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä että Keski-Suomen liitolta. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis, Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos, Suomalainen musiikkikampus, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Kulttuuriaitta sekä Jyväskylän konserttisalin hanketuki ry.

Lisätietoja:
projektikoordinaattori Miika Hakala
p. 040 585 4803, miika.hakala [at] jyvaskyla.fi

intendentti Emma Anttila
p. 0400 872 168, emma.anttila [at] jyvaskyla.fi