Hyppää pääsisältöön

12.5.2021

Kokeilussa osa vuonna 2016 syntyneistä lapsista aloittaa elokuussa 2021 kaksivuotisen esiopetuksen koeryhmässä. Osa vuonna 2016 syntyneistä lapsista kuuluu verrokkiryhmään ja heidän esiopetuksensa alkaa normaalikäytännön mukaisesti vasta elokuussa 2022.   
Kuva
Pienet lapset tutkivat opettajan kanssa tablettia

Jyväskylän varhaiskasvatus on mukana valtakunnallisessa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa. Jyväskylässä kokeilutoimintaa järjestäviksi päiväkodeiksi on Opetus- ja kulttuuriministeriö poiminut satunnaisotannalla noin 40 prosenttia Jyväskylän esiopetusta järjestävistä päiväkodeista. Näitä päiväkoteja on 16. Loput päiväkodit toimivat verrokkitoimipaikkoina. Kokeilun tarkoituksena on seurata, onko kaksivuotisella esiopetuksella vaikutusta kokeilun koeryhmään, ja siksi kokeilussa on mukana myös verrokkiryhmä. 

Vain ne lapset, jotka ovat jo olleet varhaiskasvatuksessa kokeilupäiväkodissa tai asuvat kokeilutoimipaikan alueella, muodostavat koeryhmän. Ne lapset, jotka eivät kuulu koeryhmään, muodostavat verrokkiryhmän. Verrokkiryhmään kuuluvien päiväkotien toimintaan ja lasten hoitoratkaisuihin tai hoitopaikkoihin ei tule mitään muutoksia, mutta näillekin päiväkodeille, lapsille ja huoltajille tulee joitain arviointikyselyjä ja seurantaa. Kokeilussa osa vuonna 2016 syntyneistä lapsista aloittaa elokuussa 2021 kaksivuotisen esiopetuksen koeryhmässä. Osa vuonna 2016 syntyneistä lapsista kuuluu verrokkiryhmään ja heidän esiopetuksensa alkaa normaalikäytännön mukaisesti vasta elokuussa 2022.   

Kokeiluun valittujen päiväkotien lasten huoltajat ovat saaneet postitse lisätietoja ja päätöksen lapsen kuulumisesta kaksivuotisen esiopetuksen koeryhmään. Koeryhmään kuuluvien lasten huoltajat ovat saaneet kirjeessä tiedon siitä, miten lapsen esiopetuspaikkaa haetaan.  

Verrokkiryhmään on Jyväskylästä valikoitunut noin 1100 lasta. Verrokkiryhmään kuuluminen ei aiheuta muutoksia lapsen nykyiseen varhaiskasvatuspaikkaan, ja verrokkiryhmään kuuluvien lasten esiopetus alkaa normaalilainsäädännön mukaan elokuussa 2022. 

Lisätietoja: 
palvelujohtaja Päivi Koivisto, varhaiskasvatuspalvelut, puh. 040 747 9723