Hyppää pääsisältöön

26.4.2021

Kuva
Leskenlehtiä.

Uusi elintarvikelaki (297/2021) on astunut voimaan 21.4.2021. Uudella elintarvikelailla on haluttu selkeyttää elintarvikelainsäädäntöä, sujuvoittaa elintarvikevalvontaa, sekä vahvistaa elintarvikevalvonnan riskiperusteisuutta ja vaikuttavuutta. Lainsäädännön tarkoitus ja soveltamisala vastaavat vanhaa elintarvikelakia, mutta uudessa elintarvikelaissa on kuitenkin myös jotain uutta. Uusista asioista keskeisimpiä ovat valvonnan perusmaksu ja seuraamusmaksu. 

Valvonnan perusmaksu tarkoittaa, että suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä olevilta toimijoilta peritään vuoden 2022 alusta alkaen 150 euron vuosittainen perusmaksu. Perusmaksun tarkoituksena on mahdollistaa valvonnan painottumista enemmän neuvovaan valvontatyöhön. Vuosittaisen perusmaksun lisäksi valvontakohteilta veloitetaan edelleen suoritusperusteiset kunnan taksanmukaiset maksut toteutuneista valvontakäynneistä. Perusmaksun piiriin eivät kuulu rekisteröidyt alkutuotantopaikat, kyläkaupat, yleishyödylliset yhteisöt, eikä pienimuotoista toimintaa harjoittavat toimijat. 

Uutta on myös hallinnollinen seuraamusmaksu. Seuraamusmaksun avulla pyritään ennaltaehkäisemään elintarvikesäännösten vastaista toimintaa, sekä nopeasti ja tehokkaasti estämään säännösten vastaisen toiminnan jatkaminen. Seuraamusmaksu voi olla suuruudeltaan 300-5000 e. 

 

Lisätietoa

Jyväskylän seudun ympäristöterveyden tavoitat sähköpostitse osoitteesta ymparistoterveys(at)jyvaskyla.fi 

Ruokaviraston tiedote aiheesta: Uusi elintarvikelaki sujuvoittaa elintarvikevalvontaa

Finlex.fi tietokannan ajantasainen lainsäädäntö: Elintarvikelaki