Hyppää pääsisältöön
Kuva
Liikunnanohjaaja selkäpuolelta kuvattuna

25.3.2021

Jyväskylän kaupunki ja SOS-Lapsikylä ovat solmineet yhteistyösopimuksen haastavassa elämäntilanteessa olevien perheiden lasten harrastamisen tukemiseen. Unelmista totta -harrastustuki on tarkoitettu perhesosiaalityön asiakasperheiden tai koulukuraattorien asiakkaina oleville 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille.
Kuva
Lapset liikkumassa Tikkakosken liikuntapuistossa

Tukea voidaan hakea lapselle, jolla ei ole vielä yhtään harrastusta, tai jo olemassa olevan harrastuksen jatkamiseen. Harrastustuki on voi olla 500 € vuodessa ja sen yli menevältä osalta osittaisen harkinnan mukaisesti. Tuen kesto on myös joustava, sillä tuen tarpeen arviointi tehdään uudelleen kun tukea on saanut kaksi vuotta.  Harrastustukea haetaan yhdessä perhesosiaalityöntekijän tai kuraattorin kautta.  
 
-Unelmista totta -harrastustuki tukee Jyväskylän kaupungin strategisia tavoitteita lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä ja on osa Liikuntapääkaupungin tavoitteita, joissa luodaan mahdollisuuksia elinikäiseen liikkumiseen ja edistetään lasten ja nuorten liikuntaa kouluissa ja vapaa-ajalla, toteaa palvelupäällikkö Seppo Huhtiniemi Jyväskylän kaupungin oppilas- ja opiskelijahuollon palveluista. Harrastustukea voi hakea myös muuhun kuin liikuntaharrastukseen. 
  
Suomalaiset lapset harrastavat enemmän kuin koskaan aiemmin. Harrastaminen koetaan lasten keskuudessa normina ja harrastamattomuutta joutuu usein perustelemaan. Samaan aikaan yhä useampi lapsi jättää harrastuksen aloittamatta tai lopettaa harrastuksen perheen vähävaraisuuden vuoksi. Tämä eriarvoistaa lasten vapaa-ajan viettoa. 
 
-Harrastamisen tukeminen on tärkeää ja edistää lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Kiinnittyminen mieluisaan harrastukseen tuo uusia kavereita, estää syrjäytymistä ja kehittää lapsen vuorovaikutustaitoja, kuvaa johtava sosiaalityöntekijä Piritta Jetsu Jyväskylän kaupungin perhesosiaalityöstä.   

Jyväskylässä tarjolla monipuolista harrastustoimintaa lapsille ja nuorille  

Jyväskylän kaupunki tarjoaa runsaasti lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastamista, muun muassa koulujen kerhoja, LiikuntaLaturi ja –Veturi -toimintaa sekä nuorisotiloilla tapahtuvaa harrastustoimintaa. Tavoitteellisia harrastajia palvelee koulupäivän rakenteen kehittäminen sekä se, että lähes kaikki kaupungin tilat ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille harrastajille.  
 
-Erillisistä palveluista kehitetään harrastamisen kokonaisuutta, jotta esimerkiksi harrastusmahdollisuuksista tiedottaminen olisi selkeämpää. Kehitystyö on osa tänä keväänä käynnistynyttä valtakunnallista harrastamisen Suomen mallin hanketta, sanoo harrastuskoordinaattori Elisa Pursiainen Jyväskylän kaupungilta. 
 
Yhteistyö SOS-Lapsikylän kanssa tuo uuden mahdollisuuden eniten tukea tarvitsevien lasten ja nuorten auttamiseen ja toimii jatkona viimevuotiselle Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden harrastustukihankkeelle. Opiskeluhuollon kuraattorit, perhesosiaalityöntekijät ja hyvinvoinnin edistämisen palvelut ovat mukana tukemassa SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuen tavoitteita. 
 
Unelmista totta -harrastustuki on osa SOS-Lapsikylän ennaltaehkäisevää toimintaa ja mukana Jyväskylän lisäksi ovat Helsinki, Espoo, Varkaus ja Kuopio. Unelmista.fi -sivusto saattaa yhteen tukea tarvitsevat perheet, harrastustoiminnan järjestäjät sekä yksityiset ja yrityslahjoittajat. Sivuston kautta tuetaan lasten ja nuorten säännöllistä ja ohjattua harrastamista harrastustuen avulla. 
 

Lisätietoja: 
palvelupäällikkö Seppo Huhtiniemi, Jyväskylän kaupungin oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut, puh. 050 563 2418

johtava sosiaalityöntekijä Piritta Jetsu, Jyväskylän kaupungin perhesosiaalityö, puh. 050 343 1793  

harrastuskoordinaattori Elisa Pursiainen, Harrastamisen Suomen malli -hanke, puh. 050 531 7087 

SOS-Lapsikylän Unelmista Totta -harrastustuesta: Päivi Häikiö, SOS-Lapsikylä, puh. 040 550 2274