Hyppää pääsisältöön

17.3.2021

Jyväskylän kaupunki luopuu tämän vuoden talousarviossa säästötoimina harkituista varhaiskasvatuksen, koulunkäynninohjaajien, kaupunginteatterin ja Jyväskylä Sinfonian lomautuksista. Säästöt ovat löytymässä muilla keinoin. 
Kuva
Ilmassa jäätyneen Jyväsjäven päällä. Kuva Jiri Halttunen

Kaupunki on kannustanut alkuvuoden ajan henkilöstöään vaihtamaan lomarahoja vapaaksi, pitämään säästösyistä palkattomia vapaita sekä siirtymään vapaaehtoisesti toisiin tehtäviin kaupungin palvelujen välillä. Säästösyistä pidettäviin vapaisiin on sitouduttu työnantajan puolelta tarjoamalla niiden aikana myös normaalitilannetta parempia ehtoja. 

Alkuvuoden seurannan perusteella näyttää siltä, että toimenpiteillä saavutetaan toivottu tulos lähes täysimääräisesti, eikä talousarviossa säästökeinona mainittuja lomautuksia tarvitse tehdä.

Lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi, palkattomista vapaista sekä vapaaehtoisista siirtymistä muihin tehtäviin on jo laajamittaisesti sovittu esimiesten ja henkilöstön kesken käydyissä keskusteluissa. Asiaa on käsitelty sekä kaupungin johtoryhmässä että kaupunginhallituksen iltakoulussa.

Sivistyksen käyttösuunnitelma sisältää esimerkiksi varhaiskasvatuksessa 670 000 euron ja koulunkäynnin ohjaajilla 200 000 euron säästötavoitteen henkilöstömenoissa. 

- On hienoa, että säästöt näyttävät toteutuvan näin hyvin vaihtoehtoisilla tavoilla. Lomautukset ja irtisanomiset ovat aina työnantajan näkökulmasta viimesijainen vaihtoehto. Epävakaassa taloudellisessa tilanteessa saman tuloksen saavuttaminen vaihtoehtoisilla keinoilla on koko kaupungin ja asukkaiden etu, joka kannustaa myös jatkossa etsimään luovia ratkaisuja yhdessä henkilöstön kanssa, Jyväskylän kaupungin henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä iloitsee.  

Säästöjen toteutuminen edellyttää vielä sitä, että varhaiskasvatuksen henkilöstö ja koulunkäynninohjaajat hakevat sovitut vapaat maaliskuun aikana. Samalla sovitaan siirtymisistä toisiin tehtäviin. Säästöjen toteutumista arvioidaan vielä maalis-huhtikuun taitteessa. Lomautuksia ei kuitenkaan kaavailla, vaan keinot pyritään löytämään muilla tavoin. 

Jos lopullinen toteuma ei kata säästötavoitetta voidaan henkilöstön siirtymisiä toisiin tehtäviin tehdä myös työnantajan työnjohto-oikeutta käyttäen. 

- Tarvittaessa varhaiskasvatuksen työntekijöitä sekä koulunkäynninohjaajia voidaan siirtää muihin tehtäviin lasten määrän pienentyessä ja opetuksen keskeytyessä kesän aikana, Aroheinä kuvaa. 

Kaupunki kannustaa, että uusia sopimuksia lomarahojen vaihdosta vapaiksi ja työvapaista sekä ilmoituksia halukkuudesta siirtyä loma-aikaan lisähenkilöstöä kaipaaviin tehtäviin tehdään edelleen.

- Jos omat työtehtävät tämän suinkin mahdollistavat näitä kannattaa käyttää, sillä ne antavat tarvittavaa liikkumavaraa talouden tasapainottamisen kenovalikoimaan. Lisäksi kannustan entistä laajempaan henkilöstön liikkuvuuteen kelpoisuuden ja osaamisen sen mahdollistaessa, erityisesti tilanteissa joissa työvoiman tarve vaihtelee, Aroheinä kannustaa. 

Koronatilanteesta johtuvat lomautukset yhä mahdollisia

Säästöistä johtuvan lomautusuhan poistuminen on positiivinen asia. Samalla kuitenkin korona heittää edelleen varjon myös kaupungin henkilöstön ylle. Koronasta johtuva työn väheneminen ja siitä aiheutuva lomautus on edelleen mahdollinen vuoden 2021 loppuun saakka. Tämä koskee kaikkia viime syksyn yhteistoimintaneuvottelujen piirissä olleita tehtäviä samaan tapaa kuin viime vuoden puolella. Koronatilannetta, rajoituksia ja suosituksia sekä niiden vaikutusta kaupungin työtehtävissä seurataan poikkeusolojen johtoryhmässä viikoittain. Tänä vuonna vallinneessa koronatilanteessa ja rajoitusten piirissä on pystytty kuitenkin vielä tekemään tehtäväjärjestelyjä ja -siirtoja ja lomautuksilta on vältytty. Kaikkien toive on, että koronatilanne jatkuisi Keski-Suomenssa edelleen rauhallisena.

Lisätietoja:
- Jyväskylän kaupungin henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä p. 014 266 1552
- Talous- ja strategiajohtaja Lasse Leppä, p. 014 266 3755