Hyppää pääsisältöön

25.2.2021

Kuva
Rahaa pöydällä

Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi 20.1. kokouksessaan liikuntapalvelujen uuden hinnaston, joka tulee asteittain voimaan 1.3. alkaen. Hinnasto koostuu Jyväskylän kaupungin liikuntapaikkojen tilamaksuista, kertamaksuista, ohjatun toiminnan kurssimaksuista, virkistyskalastusmaksuista, virkistysalueiden käyttöön liittyvistä maksuista sekä vuokrattavan välineistön ja kaluston maksuista.

Talousarvion 2021 yhteydessä kaupunginvaltuusto teki päätöksen liikuntapalvelujen tulotavoitteen nostosta 100 000 eurolla. Liikuntapalvelujen uudessa hinnastossa puolet tavoitteesta on laskettu saatavan liikuntatilojen vuokrien ja kerta- ja sarjatuotteiden hinnoittelun muutoksilla ja toinen puoli sopimusten kannattavuutta parantamalla.

Harjoitusvuorojen hinnat säilyvät ennallaan, ottelu-, tapahtuma-, kilpailu- ja leirihintoihin 5-10 prosentin korotus

Harjoitusvuorojen hintoja ei ole korotettu, mutta otteluiden, tapahtuminen, kilpailuiden ja leirien hintoihin on tehty kaikkiin käyttäjäryhmiin 5-10 prosentin tasokorotus. Jääurheilussa korotus on 5 prosenttia ja muilla liikuntapaikoilla 10 prosenttia. Perusteena korotusten erolle on jääurheilun muutoinkin korkeammat taksatasot.

Tapahtumien, kilpailujen, otteluiden ja leirien taksamuutokset astuvat voimaan 1.3. alkaen siten, että jo myönnetyt vuorot laskutetaan vielä voimassa olevan hinnaston mukaan ja uudet päätökset uusilla hinnoilla. Vakiovuoroilla ja omatoimiliikunnassa uudet taksat astuvat voimaan kesäkauden alkaessa.

Harjun, Vaajakosken ja Palokan yleisurheilukenttien hinnoittelu on uudessa hinnastossa kaikille yhtenäinen riippumatta lajista, sillä varattava alue on käytännössä sama. Yleisurheilualueen junioreiden harjoitusvuorojen maksuttomuus poistuu. Yleisurheilukenttien luonnonnurmea käyttävien junioreiden harjoitusvuorojen hinta laskee.

Uutena hinnastoon tulee Skeittihalli sekä vuokraperiaatteet kuukausivuokralaisille

Uutena hinnastoon on tullut Skeittihalli, joka avautuu kevään 2021 aikana. Skeittihalliin on mahdollista ostaa kerta- ja sarjatuotteita sekä kesäkaudelle kausikortti. Esimerkiksi kertalippu on 3 euroa, 10 kerran sarjalippu 25 euroa, 30 kerran sarjalippu 60 euroa ja touko-elokuun kausikortti 50 euroa. Tilaa on myös mahdollista vuokrata yksityiskäyttöön aukioloaikojen ulkopuolella. Neljän tunnin yksityistilaisuuden hinta on 100 euroa. Skeittihallin avautumisesta sekä kerta- ja sarjatuotteiden myynnin aloittamisesta tiedotetaan erikseen.

Hinnastoon on myös lisätty vuokraperiaatteet kuukausivuokralaisille. Liikuntapalvelut vuokraa hallinnassa olevia tilojaan ja maa-alueita pääasiassa liikuntaa järjestävien toimijoiden käyttöön. Vuokralaisia on tällä hetkellä muun muassa Hippoksella ja Harjulla, myös keväällä valmistuvaan Viitaniemen päärakennukseen on tulossa ulkopuolisia vuokralaisia. Ulkoisten vuokrien lähtökohtana on markkinaperusteinen vuokra, kuitenkin kattaen vähintään todelliset kustannukset. Vuokriin vaikuttavat myös, kuinka merkittävänä toimintaa pidetään liikunnan edistämisen kannalta sekä mahdolliset tiloihin kohdistuvat toiminnalliset muutokset.

Uimahalleihin saa jatkossa myös tukkulippuja ja lahjakortteja

Hinnastoon on lisätty uutena tuotteena tukkulippujen myynti Vaajakosken uimahalli Wellamoon, aikaisemmin niitä on saanut vain vesiliikuntakeskus AaltoAlvarista. Tukkuostossa lippuja pitää ostaa yli 50 lippua kerralla. Lisäksi hinnastoon on lisätty Wellamon ja AaltoAlvarin lahjakortit, joille ladattavan summan voi määritellä itse. Lahjakorttien käyttöaika on yksi vuosi ostopäivästä. Rannekkeille ja korteille ladattavat sarjatuotteet ovat voimassa ostopäivästä kaksi vuotta. Rannekkeille ja korteille annetaan kahden vuoden tekninen takuu. Käyttämättömiä kertoja ja mahdollisia poikkeustilanteista johtuvia liikuntapaikkojen sulkuaikoja ei jatkossa hyvitetä.

Aikuisten sarjatuotteet eivät ole jatkossa henkilökohtaisia, vaan ne voi tarvittaessa luovuttaa myös toisen henkilön käyttöön. Tämä ei koske kohdennetuilla maksutavoilla maksettuja sarjatuotteita tai muuta työnantajan maksamaa etuutta. Muut sarjatuotteet ovat edelleen henkilökohtaisia. Terveyttä ja hyvinvointia edistävien liikuntapalveluiden kurssimaksuihin on tehty pieniä korotuksia yksittäisten kertojen hintoihin sekä ryhmämaksuihin. Liikuntakurssien ja -ryhmien maksukäytänteitä on myös ollut tarpeen tarkentaa.

Uusina maksuttomina palveluina hinnastoon on lisätty Voimaa Vanhuuteen ohjelman etäohjatut senioreiden liikuntaryhmät ja testit. Senioreiden testit sisältävät tasapaino- ja lihaskuntotestit, puristusvoimatestin sekä kaatumisseulan. Hinnastoon on lisäksi tehty useita tarkennuksia liittyen muun muassa maksutapoihin, eri asiakasryhmien määrittelyihin ja yksittäisiin hintoihin.

Lautakunnan hyväksymä uusi hinnasto Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelujen verkkosivuilla osoitteessa https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikuntapalvelujen-hinnasto

 

Lisätietoja

Liikuntajohtaja Anna-Leena Sahindal
p. 050 324 9314, anna-leena.sahindal[a]jyvaskyla.fi