Hyppää pääsisältöön

31.1.2021

Jyväskylän kaupunginhallitus kokoontui heikentyneen koronatilanteen vuoksi ylimääräiseen kokoukseen ja päätti tartuntatautilain 58 §:n nojalla sulkea Jyväskylän kaupungin perusopetuksen koulujen 7.-9. luokkien opetuksen 1.2.2021–7.2.2021. Päätös tarkoittaa käytännössä sitä, että yläkoululaiset ovat ensi viikon ajan etäopetuksessa. Etäopetus ei koske erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita.


Kaupunginhallitus perusteli päätöstään sillä, että tartunnat ja karanteenit kohdistuvat tällä hetkellä erityisesti yläkouluikäisiin oppilaisiin. Koronatilanteen pahentuessa tartuntariski kouluympäristössä kasvaa ja opetuksen järjestäjän sekä terveydenhuollon ohjeistamin toimin tartuntoja ei voida välttämättä estää.

Perusopetuslain 20 a § määrää, että mikäli opetusta ei tartuntatautilain 58 §:n nojalla annettavan päätöksen perusteella voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. 

Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana voidaan opetusta järjestää etäyhteyksiä hyödyntäen osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena. Opetuksen järjestäjä voi tehdä päätöksen vain tilanteessa, jossa se on välttämätöntä, eikä opetuksen järjestämisessä pystytä noudattamaan tartuntatautiviranomaisen päätökseen sisältyvää ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käyttämisestä tai kun opetustilat joudutaan sulkemaan osittain tai kokonaan tartuntatautilain nojalla.

Poikkeuksellisia opetusjärjestelyitä käsitellään kello 13 alkavassa sivistyslautakunnassa ja sen jälkeen sivistyksen toimialajohtaja tekee tarvittavat päätökset muutoksista. Sivistyspalveluista tiedotetaan iltapäivän ja illan aikana koteja etäopetusjärjestelyistä ja siitä, miten oppilaat saa opetusvälineet haettua kouluilta. 

Päätöksen taustalla on Jyväskylässä nopeasti kasvaneet tartuntamäärät, jotka kohdentuvat erityisesti lapsiin ja nuoriin. Toimenpiteellä halutaan varmistaa koululaisten turvallisuus sekä varmistaa terveydenhuollon jäljitystoiminta, sillä kouluihin kohdentuvat tartunnat ja karanteenit ovat laajoja. Tartuntamäärien kasvaessa huolena on, että jäljityksen teho heikkenee jonojen kasvaessa.

Lisätietoja:
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353 
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 
 

Asiasanat: