Hyppää pääsisältöön

20.1.2021

Lautakunta hyväksyi 15 kulttuurin kumppanuussopimusta vuodelle 2021 sekä liikuntapalvelujen uuden hinnaston, joka tulee voimaan asteittain 1.3.2021 alkaen.
Kuva
Puheenjohtajan nuija

Kulttuurin kumppanuussopimuksia hyväksyttiin 300 500 eurolla

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi 15 jyväskyläläisten kulttuuritoimijoiden kanssa tehtävää kumppanuussopimusta vuodelle 2021. Kumppanuussopimusten yhteenlaskettu arvo on 300 500 euroa. Lisäksi lautakunta merkitsi tiedoksi kuusi kaupunginvaltuuston talousarvion yhteydessä päättämää suurempaa kumppanuussopimusta.

Kumppanuussopimukset vuodelle 2021 suuruusjärjestyksessä: Jyväskylän Tanssiyhdistys ry 40 000 €, Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis ry 40 000 €, Keski-Suomen Tanssin Keskus ry 30 000 €, Taito Keski-Suomi ry 30 000 €, Jyväskylän Taiteilijaseura ry 23 000 €, Keski-Suomen Alueooppera ry 21 000 €, Yläkaupungin Yö ry 19 500 €, Keski-Suomen Kirjailijat ry 18 000 €, Keski-Suomen elokuvakeskus 15 000 €, Luovan valokuvauksen keskus ry 12 000 €, Teatterikone Osk 12 000 €, Eurooppa Neljä Teatterin kannatus ry 10 000 €, Jyväskylän kansanmusiikkiyhdistys ry 10 000 €, Sirkus- ja monitaideyhdistys Company Uusi Maailma ry 10 000 € ja Tanssiryhmä Off/Balance ry 10 000 €

Sopimusasiakkaat sekä sopimussummat ovat samat kuin edellisenä vuonna. Sopimukset on nimetty uudelleen kumppanuussopimuksiksi, vuoteen 2020 saakka ne olivat avustussopimuksia. Nimi kuvaa tiivistynyttä yhteistyötä toimijoiden kanssa ja tarkentaa yhteisiä tavoitteita sopimuksellisesti. Sopimussisältöjen tarkentaminen on osa avustamisen ja kumppanuuksien kehittämisen prosessia, joka jatkuu edelleen vuonna 2021. Kumppanuussopimusasiakkaat ovat toimijoita, joiden toiminta on pitkäjänteistä ja jatkuvaa. Kumppaneiden toimintaa rahoittaa myös opetusministeriö tai jokin muu julkinen taho ja/tai joiden rahoitukseen osallistuvat myös seudun muut kunnat. Toiminnan alueellisen vaikuttavuuden on arvioitu olevan merkittävää. 

Lisäksi lautakunta merkitsi tiedoksi valtuuston päättämät kumppanuussopimukset, joiden kokonaisarvo on 1 014 500 € joka jakautuu seuraavasti: Alvar Aalto -säätiö 338 800 €, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 255 600 €, Monikulttuurikeskus Gloria ry 170 000 €, Jyväskylän Festivaaliyhdistys ry 152 300 €, Suomen Ilmavoimamuseosäätiö sr 59 000 € sekä Keski-Suomen luontomuseo 38 000 €. 

Lautakunta hyväksyi liikuntapalvelujen uuden hinnaston

Lautakunta päätti liikuntapalvelujen uudesta hinnastosta, joka tulee voimaan asteittain 1.3. alkaen. Tapahtumien, kilpailujen, otteluiden ja leirien taksamuutokset astuvat voimaan 1.3. alkaen siten, että jo myönnetyt vuorot laskutetaan vielä voimassa olevan hinnaston mukaan ja uudet päätökset uusilla hinnoilla. Vakiovuoroilla ja omatoimiliikunnassa uudet taksat astuvat voimaan kesäkauden alkaessa. 

Talousarvion 2021 yhteydessä kaupunginvaltuusto teki päätöksen liikuntapalvelujen tulotavoitteen nostosta 100 000 eurolla. Liikuntapalvelujen uudessa hinnastossa puolet tavoitteesta on laskettu saatavan liikuntatilojen vuokrien ja kerta- ja sarjatuotteiden hinnoittelun muutoksilla ja toinen puoli sopimusten kannattavuutta parantamalla.

Hinnasto koostuu Jyväskylän kaupungin liikuntapaikkojen tilamaksuista, kertamaksuista, ohjatun toiminnan kurssimaksuista, virkistyskalastusmaksuista, virkistysalueiden käyttöön liittyvistä maksuista sekä vuokrattavan välineistön ja kaluston maksuista.

Harjoitusvuorojen hinnat ennallaan, ottelu-, tapahtuma-, kilpailu- ja leirihintoihin 5-10 prosentin korotus

Harjoitusvuorojen hintoja ei ole korotettu, mutta otteluiden, tapahtuminen, kilpailuiden ja leirien hintoihin on tehty kaikkiin käyttäjäryhmiin 5-10 prosentin tasokorotus. Jääurheilussa korotus on 5 prosenttia ja muilla liikuntapaikoilla 10 prosenttia. Perusteena korotusten erolle on jääurheilun muutoinkin korkeammat taksatasot. 

Harjun, Vaajakosken ja Palokan yleisurheilukenttien hinnoittelu on uudessa hinnastossa kaikille yhtenäinen riippumatta lajista, sillä varattava alue on käytännössä sama. Yleisurheilualueen junioreiden harjoitusvuorojen maksuttomuus poistuu. Yleisurheilukenttien luonnonnurmea käyttävien junioreiden harjoitusvuorojen hinta laskee.

Uutena hinnastoon tulee skeittihalli sekä vuokraperiaatteet kuukausivuokralaisille

Uutena hinnastoon on tullut Skeittihalli, joka avautuu tammi-helmikuun aikana. Skeittihalliin on mahdollista ostaa kerta- ja sarjatuotteita sekä kesäkaudelle kausikortti. Esimerkiksi kertalippu on 3 euroa, 10 kerran sarjalippu 25 euroa, 30 kerran sarjalippu 60 euroa ja touko-elokuun kausikortti 50 euroa. Tilaa on myös mahdollista vuokrata yksityiskäyttöön aukioloaikojen ulkopuolella. Neljän tunnin yksityistilaisuuden hinta on 100 euroa.

Hinnastoon on myös lisätty vuokraperiaatteet kuukausivuokralaisille. Liikuntapalvelut vuokraa hallinnassa olevia tilojaan ja maa-alueita pääasiassa liikuntaa järjestävien toimijoiden käyttöön. Vuokralaisia on tällä hetkellä muun muassa Hippoksella ja Harjulla, myös keväällä valmistuvaan Viitaniemen päärakennukseen on tulossa ulkopuolisia vuokralaisia. Ulkoisten vuokrien lähtökohtana on markkinaperusteinen vuokra, kuitenkin kattaen vähintään todelliset kustannukset. Vuokriin vaikuttavat myös, kuinka merkittävänä toimintaa pidetään liikunnan edistämisen kannalta sekä mahdolliset tiloihin kohdistuvat toiminnalliset muutokset.

Uimahalleihin saa jatkossa myös tukkulippupaketteja ja lahjakortteja 

Hinnastoon on lisätty uutena tuotteena tukkulippujen myynti Vaajakosken uimahalli Wellamoon, aikaisemmin niitä on saanut vain vesiliikuntakeskus AaltoAlvarista. Tukkuostossa lippuja pitää ostaa yli 50 lippua kerralla. Lisäksi hinnastoon on lisätty Wellamon ja AaltoAlvarin lahjakortit, joille ladattavan summan voi määritellä itse. Lahjakorttien käyttöaika on yksi vuosi ostopäivästä. Rannekkeille ja korteille ladattavat sarjatuotteet ovat voimassa ostopäivästä kaksi vuotta. Rannekkeille ja korteille annetaan kahden vuoden tekninen takuu. Käyttämättömiä kertoja ja mahdollisia poikkeustilanteista johtuvia liikuntapaikkojen sulkuaikoja ei jatkossa hyvitetä. 

Aikuisten sarjatuotteet eivät ole jatkossa henkilökohtaisia, vaan ne voi tarvittaessa luovuttaa myös toisen henkilön käyttöön. Muut sarjatuotteet ovat edelleen henkilökohtaisia. Terveyttä ja hyvinvointia edistävien liikuntapalveluiden kurssimaksuihin on tehty pieniä korotuksia yksittäisten kertojen hintoihin sekä ryhmämaksuihin. Liikuntakurssien ja -ryhmien maksukäytänteitä on myös ollut tarpeen tarkentaa. 

Uusina maksuttomina palveluina hinnastoon on lisätty Voimaa Vanhuuteen ohjelman etäohjatut senioreiden liikuntaryhmät ja testit. Senioreiden testit sisältävät tasapaino- ja lihaskuntotestit, puristusvoimatestin sekä kaatumisseulan. Hinnastoon on lisäksi tehty useita tarkennuksia liittyen muun muassa maksutapoihin, eri asiakasryhmien määrittelyihin ja yksittäisiin hintoihin.

Lautakunnan hyväksymä uusi hinnasto esityslistan liitteenä: https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1403255&version=1

Kokouksen muut asiat, esityslista ja liitteet

Kokouksessa päätettiin esitysten mukaan myös valtuustoaloite kylätaloista Jyväskylään (asia 2) sekä liikuntapalvelujen investointimenojen uudelleenbudjetointi (asia 4). 
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan sen hyväksymisen jälkeen kaupungin nettisivuilla torstaina 28.1.2021. Esityslistaan ja pöytäkirjoihin pääsee lautakunnan nettisivuilta: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lautakunnat/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta
 
Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki, 
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varapuheenjohtaja Ari-Pekka Liukkonen, ari-pekka.liukkonen@jyvaskyla.fi
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 403