Hyppää pääsisältöön
Kuva
Jyväskylä-kirjaimet nurmikolla.

25.11.2020

Erityisryhmiin kuuluvien kuntalaisten määrä kasvaa tulevaisuudessa väestön ikääntyessä sekä uusia vähemmistöryhmiä tunnistettaessa.
Kuva
Henkilö istuu pulkassa.

Noin 20 prosentilla Suomen väestöstä on toimintakyvyn rajoitteita. Jyväskylässä tämä tarkoittaa noin 30 000 ihmistä.

Liikunnan ja liikkumisen näkökulmasta osalla erityisryhmiin kuuluvista on vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja heidän liikuntansa vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Toimintarajoitteiset henkilöt liikkuvat ja harrastavat liikuntaa kuitenkin kaikissa ikäluokissa vähemmän muuhun väestöön nähden. Terveydentilan ja itsenäisen toimintakyvyn kannalta toimintarajoitteiset hyötyisivät säännöllisestä liikunnan harrastamisesta vielä muuta väestöä enemmän ja siksi heille kohdennettuihin palveluihin panostetaan Jyväskylässä.

Jyväskylässä järjestetään viikoittain noin 40 soveltavan liikunnan ryhmää. Tämän lisäksi tarjolla on erilaisia ulkoilun tai talviliikunnan teemapäiviä. Tulevana talvena järjestetään mm. erityislaskettelupäivä Riihivuoressa sekä soveltavan liikunnan talvipäivä Keljonkankaan liikuntapuistossa.

Valtakunnallinen hanke soveltavan liikunnanohjauksen kehittämisen tukena

Jyväskylän kaupunki on mukana kolmivuotisessa Erityisliikunnanohjaaja – kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta -hankkeessa. Hankkeessa kehitetään erityisliikunnanohjaajien työnkuvaa sekä pyritään vastaamaan kuntien tarpeeseen tarjota kaikille avointa liikuntaa. Valtakunnallista hanketta koordinoi Liikuntatieteellinen seura ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kaikille avoimen tai soveltavan liikunnan järjestäminen ei tule olla ainoastaan erityisliikunnanohjaajien vastuulla. SLKK-hankkeen tavoitteena on, että tulevaisuudessa erityisliikunnanohjaajat toimivat soveltavan liikunnan koordinaattoreina ja tukena paikallisille toimijoille kaikille avoimen liikunnan järjestämisessä. Hankkeessa mukana olevat kunnat luovat uusia yhteistyömalleja paikallisten kehityskumppaneiden kanssa. Jyväskylässä hankkeen kehityskumppaneiksi mukaan ovat lähteneet jo KesLi Ry, Salibandyseura O2, Keski-Suomen Epilepsiayhdistys, Jyväskylän kenttäurheilijat ja Jyväskylän seurakunta.

Lähde mukaan hankkeen kehityskumppaniksi 

Soveltavan liikunnan järjestämisestä kiinnostuneita paikalliset seuroja ja yhdistyksiä halutaan hankkeeseen mukaan. Hankkeeseen osallistuminen ei maksa mitään ja sen kautta tarjotaan ilmaista koulutusta ja materiaaleja toiminnan kehittämisen tueksi. Parhaimmillaan kehityskumppanit saavat uusia verkostoja, joiden kautta voi luoda yhteistyömuotoja ja jakaa hyviä käytäntöjä. Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut auttavat tarvittaessa toiminnan markkinoinnissa ja oikeiden kohderyhmien tavoittamisessa.

Kaikkien kumppanien kanssa tehdään oma toimintasuunnitelma, asetetaan tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulu. Tavoitteet räätälöidään kehityskumppaneiden lähtötilanteen ja tarpeiden mukaan. Parhaimmillaan tietotaito lisääntyy ja kumppanit saavat lisää harrastajia mukaan toimintaansa.


Teksti: Heli Sohkanen

Ilmoittaudu mukaan

Soveltavan liikunnan vastaava liikunnanohjaaja Heli Sohkanen 
 p. 014 266 4272, heli.sohkanen[at] jyvaskyla.fi

Asiasanat: