Hyppää pääsisältöön

5.11.2020

Jyväskylän kaupunginhallitus käsitteli tänään ensi vuoden talousarviota ja esitti lukiokoulutuksen tuen palauttamista ennalleen. Tämä tarkoittaa lukiokoulutukseen tukeen 400 000 euron lisämäärärahaa kaupunginjohtajan pohjaesitykseen nähden.
Kuva
Kaupunginhallitus kokouksessa pöydän ääressä kasvomaskeissa.

Sivistyspalveluihin lisätään 200 000 euron määräraha. Sivistyslautakunta kohdentaa rahan tarkemmin käyttötaloussuunnitelmassaan. Menojen lisäys tarkoittaa kaupungin tuloksen heikkenemistä.

Investointien osalta päätettiin, että uuden kirjastoauton hankintaa siirretään eteenpäin vähintään vuodella. Tästä syntyy 450 000 euron säästö.

Kaupunginhallitus määritteli toiminnan painopisteitä ensi vuodelle

Kaupunginhallitus kirjasi talousarvioehdotukseensa monia toiminnallisia painotuksia, jotka ohjaavat ensi vuoden työtä. Hallitus edellytti muun muassa, että koronapandemian aikana kehitettyjä uusia toimintatapoja ja käytänteitä hyödynnetään koko kaupungin tasolla resurssiviisauden edistämiseksi ja kustannussäästöjen aikaan saamiseksi. Uusilla toimintatavoilla tarkoitetaan mm. digitalisaatiota, etäkokouksia, webinaareja, etäkoulutuksia sekä työajan tehokkaampaa käyttöä mukaan lukien etätyö.

Talousarviossa otettiin kantaa sairaala Novan kulkuyhteyksiin. Määrärahalisäyksiä ei kuitenkaan tehty, sillä kulkuyhteydet Novaan sijoittuvalle kaupungin terveysasemalle on huomioitu nykyisessä reittisuunnitelmassa. Koronaviruspandemia on vähentänyt joukkoliikenteen käyttäjämääriä siten, että nykyisiin reitteihin voidaan tehdä väliaikaisesti muutoksia, joilla parannetaan ko. terveyspalveluiden saavutettavuutta. Joukkoliikenteen toimivuutta ja uuden sairaalan ja terveysaseman saavutettavuutta seurataan toiminnan käynnistyttyä.  Tarvittavat muutokset reitteihin ja aikatauluihin päätetään joukkoliikennejaostossa. Reittiuudistuksen yhteydessä varmistetaan terveysasemien saavutettavuus kattavasti.

Kaupunginhallitus kirjasi, että kaupunkirakennelautakunnan tulee huomioida talousarviossaan yksityisteihin kohdistuva leikkaus ja pyrkiä nostamaan avustusmäärää vuoden 2020 tasolle talousarviossaan 2022.

Liikuntapääkaupungin osalta kirjattiin, että Hippokselle tavoitellaan kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää liikunnan-, urheilun- ja huippu-urheilun osaamiskeskittymää. Tavoitteena on hankkeen saattaminen rakentamisvalmiuteen ja voimakas innovaatioekosysteemin rakentaminen sekä yhteistyön kehittäminen seuratoimijoiden kanssa.

Nuorten talo -toiminta käynnistyy ja sitä tuetaan kaksivuotisella Nuorten talo -hankkeella (ESR), jossa kehitetään ja pilotoidaan uutta toimintamallia. Nuorten taloon kootaan nuorten palveluita yli toimialarajojen mm. sivistyspalveluista sekä sosiaali- ja terveyspalveluista. Nuorten talon tilat otetaan käyttöön toukokuun alussa 2021 ja tällöin myös toiminta käynnistyy. Keskustassa olevat tilat mahdollistavat yhteistyön samoihin tiloihin sijoittuneen työllisyyspalveluiden hallinnoiman työllisyyden kuntakokeilun kanssa erityisesti työttömien nuorten osalta.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa päihde- ja mielenterveysasiakkaiden hoitoprosessia edellytetään selkeytettävän yhteistyössä kaupunginsairaalan, avosairaanhoidon, yhteispäivystyksen ja muiden toimijoiden kuten työllisyyspalveluiden kanssa.

Elinkeinoyksikön osalta hallitus kirjasi, että yksikkö toimii aktiivisena paikalliseen elinkeinoelämään lisää virtaa puhaltavana voimana ja auttaa ylittämään kasvukynnyksiä. Elinkeinoyksikössä kehitetään keinoja kuunnella ja tukea yrityksiä hankkeidensa käynnistämisessä, työllistämisessä ja liiketoiminnan kehittämisessä sekä kehitetään vaikuttavia rahoitus- ja tuki-instrumentteja. Lisäksi talousarviokirjaan kirjattiin, että kaupungin elinvoiman kasvamista tuetaan kehittämällä liike- ja työpaikkarakentamisen lupaprosesseja proaktiivisemmiksi asiakaslähtöisempään ja hankkeita edistävämpään suuntaan.

Työllisyyspalveluiden osalta todettiin, että työllisyyspalveluiden tulee jatkaa yhteistyötä järjestöjen ja yhdistysten kanssa työllisyyden kuntakokeilun aikana. 

Talousarvioesityksen jatkokäsittely

Kaupunginhallitus tekee esityksen kaupunginvaltuustolle talousarviostaan 16.11.2020 olevassa kokouksessa, jossa hallituksen päätöksentekoon tuodaan myös yt-neuvotteluiden päättäminen. Lopullisesta talousarviosta päättää kaupunginvaltuusto 23.11.2020 olevassa kokouksessaan.

Kun talousarvio on hyväksytty kaupunginvaltuustossa, lautakunnat, johtokunnat ja viranomaisjaostot vahvistavat oman tehtäväalueensa käyttösuunnitelmat joulukuun aikana.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat:
https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginhallitus/jyvaskylan-kaupunginhallituksen-esityslistat-ja-poytakirjat 

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353
hallituksen jäsen Jari Colliander, p. 050 5538494
hallituksen jäsen Tuulikki Väliniemi, p. 0400 540244
hallituksen jäsen Toimi Kankaanniemi, p. 050 511 3075
hallituksen jäsen Petteri Muotka, p. 040 753 0344
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501