Hyppää pääsisältöön

2.11.2020

Jyväskylän kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä kokoontui tänään käymään läpi koronatilannetta viime viikon tietoihin perustuen. Viime viikolla (viikko 44) tartuntoja todettiin 27 kappaletta, kun edellisellä viikolla (viikko 43) niitä todettiin 55 ja viikolla 42 peräti 108 kappaletta.
Kuva
Käsidesiä ja kasvomaskeja

Vaikka tartuntamäärät laskivat, huolestuttavana poikkeusolojen johtoryhmässä pidettiin sitä, että viikonloppuna todettiin yhteensä 6 tartuntaa Keljon pitkäaikaishoidon osastolla. 

- Ensimmäiset 2 tartuntaa todettiin perjantaina ja tiedon saamisen jälkeen päätettiin testata kaikki kyseisen osaston asukkaat ja henkilöstö. Tulokset on saatu tähän aamuun mennessä ja tartuntoja ilmeni yhteensä 6. Tartuntoja on sekä työntekijöillä että asukkailla, tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä kertoi. 

Kaikki tartunnan saaneet on eristetty yksikön tiloissa ja heidän kulkuaan rajoitetaan huoneiden välillä. Myös kaikkia tartunnalle altistuneita asukkaita hoidetaan tällä hetkellä omissa huoneissaan muista asukkaista erillään ja heidän vointiaan seurataan tiiviisti ja tehostetusti. Samalla huolehditaan, että kaikki asukkaat tuntevat olonsa turvalliseksi poikkeuksellisissa oloissa. Uusia testejä tehdään pienistäkin oireista. 

Keljon pitkäaikaishoidossa on yhteensä 77 asukasta ja 66 työntekijää. Valtaosa asukkaista ei ole ollut tekemisissä tartunnan saaneiden henkilöiden kanssa ja tehdyillä eristystoimenpiteillä sekä työvuorojärjestelyillä varmistetaan, ettei kontakteja pääse syntymään.  

- Keljossa on tehty työvuorojärjestelyjä siten, että koronatartunnan saaneita potilaita hoitavat pääsääntöisesti eri työntekijät kuin muita asukkaita. Työntekijät suojaavat itseään sekä muita asukkaita tartunnoilta suojavarusteiden lisäksi noudattamalla tiukkoja hygieniamääräyksiä. Osastojen 1 ja 2 välillä ei ole kulkua tällä hetkellä lainkaan, sillä tartuntoja ei toisella osastolla ole lainkaan, Ilkka Käsmä kuvaa. 

Terveydenhuolto seuraa yksikön tilannetta tarkasti ja on ohjeistanut asumisyksiköiden henkilökuntaa eristyksen ja karanteenin toteutuksesta.

Riskiryhmäläisten luona tehtävillä vierailuilla noudatettava erityistä huolellisuutta

Riskiryhmien ja erityisesti ikääntyneiden osalta koronatilanne on hyvin herkässä vaiheessa. Ikääntyneet kuuluvat koronaviruksen suhteen riskiryhmään ja heitä tulee suojella tartunnoilta. Tämän vuoksi kaupunki kiinnittää erityistä huomiota siihen, että asumispalveluissa ja osastoilla vierailut järjestetään turvallisesti. 

Kaupunki antoi perjantaina uudet ohjeet vierailujen järjestämiseksi. Kaupunki painottaa, että vierailuille tulee saapua täysin terveenä ja maskien käyttö sekä käsihygienia tulee hoitaa annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Ikääntyneiden ja vammaispalveluiden asumisyksiköiden vierailuohjeet ovat. (Ohjeistusta noudatetaan myös sosiaalihuoltolain mukaisissa asumisyksiköissä.)

 

  • Vierailuista sovitaan aina etukäteen yksikön henkilökunnan kanssa. 
  • Läheinen saa ohjeet turvalliseen vierailuun esimerkiksi puhelimitse ennen kuin hän tulee asukkaan luo. 
  • Tapaamisen ja muiden asukkaiden turvallisuuden takaamiseksi suositus on, että vierailijoita saa tulla kerrallaan kaksi (2). 
  • Läheinen huolehtii vierailun ajan käsihygieniasta ja käyttää henkilökunnan antamaa kertakäyttöisä suunenäsuojusta. 
  • Vierailun aikana tulee pitää turvaväliä ja asukkaan koskettelua tulee välttää. Asukasta on kuitenkin mahdollista työntää ulkona pyörätuolissa. 
  • Vierailuja voidaan järjestää ulkona, erikseen järjestetyssä rauhallisessa tilassa tai asukkaan omassa huoneessa. 
  • Vierailijat eivät saa liikkua yksikön yhteisissä tiloissa tarpeettomasti.

Asumisyksikkö voidaan laitaa väliaikaisesti vierailukieltoon koronavirustartunnan tai -epäilyn johdosta. Siksi on tärkeää, että tapaamisesta sovitaan etukäteen soittamalla ja kuullaan, mikäli vierailuita on rajoitettu epidemiaan liittyvistä syistä.

Ikääntyneiden ja muiden riskiryhmien kotiin annettavissa palveluissa sekä riskiryhmien asumispalveluissa kaupungin työntekijöitä velvoitetaan käyttämään maskeja koko työssäolon ajan ja hygieniatoimenpiteitä kerrataan koko henkilöstölle. 

Lisätietoja: 
- Jyväskylän kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä, p. 050 522 0486 
- Jyväskylän kaupungin ylilääkäri Johanna Tuukkanen, p. 050 572 4205
- Jyväskylän kaupungin kääntyneiden palveluiden palvelujohtaja Maarit Raappana, p. 014 266 3634  
- Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302
 

Asiasanat: