Hyppää pääsisältöön

14.9.2020

Jyväskylän kaupunginhallitus otti tänään kokouksessaan kiireellisenä käsiteltäväksi kaupunginhallituksen jäsen Teemu Torssosen jatkon kaupunginhallituksen jäsenen tehtävissä. Taustalla on viime perjantaina 11.9.2020 julkisuuteen tullut rikosepäily. Perjantaina uutisoitiin, että Torssonen on vangittu epäiltynä murhan yrityksestä.
Kuva
Jyväskylän kaupungintalo ja Jyväskylä-liput toukokuussa. Kuva Outi Kaakkuri

Hallitus päätti kokouksessa esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto perustaa tilapäisen valiokunnan, joka valmistelee kaupunginhallituksen erottamisen kaupunginvaltuuston varsinaiseen päätöksentekoon kuntalain edellyttämällä tavalla. Mikäli erottamiseen valtuustossa päädytään, kaupunginvaltuusto nimeää myös uuden hallituksen kokoonpanon. 

- Kaupunginhallituksen päätöksentekokyvyn edellytys on, että sen toimintakyky ja luotettavuus säilyvät kaikissa tilanteissa. Nyt esille tulleet rikosepäilyt ovat niin vakavia, että tilanteeseen tulee puuttua välittömästi ja arvioida hallituksen luottamus ja kyky jatkaa nykyisellä kokoonpanolla, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela tiivisti kokouksen jälkeen. 

Kuntalaissa määräykset siitä, miten luottamushenkilön asemaan voidaan puuttua

Kuntalaissa on tarkat määräykset siitä, miten luottamushenkilön asemaan voidaan vaikuttaa kesken toimikauden. Kuntalaissa (34-35 §) määrätään, että valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän ja kuntien yhteiseen toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä ja perustuu valtuuston poliittiseen harkintaan. 

Kuntalain mukaisesti asia tulee vireille kaupunginhallituksen esityksestä tai vähintään neljäsosan valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen. Asian tultua vireille, valtuusto päättää tilapäisen valiokunnan asettamisesta. Valiokunta valmistelee varsinaisen erottamisasian kuultuaan asianosaisia. 

Hallitus esitti, että kaupunginvaltuusto valitsee tilapäiseen valiokuntaan 5–7 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa itselleen sihteerin. Varsinaiset asiat kokouksessa käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Kaupunginvaltuuston jäsenyyttä arvioidaan kuntalain määräysten mukaisesti rikostutkinnan edetessä

Teemu Torssosen asemaan Jyväskylän kaupunginvaltuutettuna vaikuttaa se, miten rikostutkinta etenee ja nostetaanko häntä vastaan syytteet. 

Kuntalaki määrää, että mikäli luottamushenkilö on asetettu syytteeseen rikoksesta, jonka laatu tai tekotapa osoittaa, ettei hän voi toimia luottamustehtävässään sen edellyttämällä tavalla, valtuusto voi oikeudenkäynnin ajaksi pidättää hänet toimestaan. Erottaminen tulee kysymykseen, jos valtuutettu on lainvoimaisella tuomiolla tuomittu vankeuteen vähintään kuudeksi kuukaudeksi. Tuolloin valtuusto voi erottaa henkilön luottamustoimestaan.

Lisätietoja:
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353 
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501