Hyppää pääsisältöön

11.9.2020

Jyväskylän kaupunkiseudun kuntien ja valtion edustajista koostuva MAL-sopimuksen neuvotteluryhmä kokoontui perjantaina 11.9. Neuvottelussa käytiin läpi Jyväskylän seudun sopimuksen tavoitteita ja toimenpiteitä. Tavoitteena on hyväksyä sopimus mukana olevien kuntien valtuustoissa vuoden 2020 loppuun mennessä.
Kuva
Ilmakuva Jyväskylän Kankaan alueelta. Kuva Ari Heinonen

Sopimuksella halutaan edistää maankäytön, asumisen ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaista yhteensovittamista. Seudun yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä avainasemassa ovat kestävän liikkumisen ja täydennysrakentamisen edistäminen. Asumisen kehittämiseen liittyvissä toimenpiteissä elinympäristön laatu, monipuolinen asuntotuotanto, saavutettavuus ja asuinalueiden sosiaalinen hyvinvointi liittyvät kiinteästi toisiinsa.

-Seudun yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä muodostavat kuntarajat ylittävän kokonaisuuden. Lähes joka viidennen työssäkäyvän työpaikka seudulla on toisen kunnan puolella. Liikenteen sujuvuus vaikuttaa monen asukkaan arkeen, kertoo Muuramen kehittämisjohtaja Julia Virtanen.

MAL-sopimus on jatkoa seudun kuntien pitkälle yhteistyöperinteelle. Yhtenä kestävää liikkumista edistävänä toimenpidekokonaisuutena neuvotteluissa esillä oli Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen yhteinen Linkki Tulevaisuuteen 2030 -joukkoliikenteen kehittämisohjelma, joka sisältää kunnianhimoisen tavoitteen joukkoliikenteen matkamäärien kaksinkertaistamisesta. Yhteistyön laajentamista seudun muihin kuntiin selvitetään. Kunnat haluavat edistää kestävää liikkumista panostamalla myös seudun pyöräilyolosuhteiden kehittämiseen ja matkaketjujen sujuvuuteen.

-MAL-sopimuksen myötä sitoudumme seutuna edistämään MAL-sopimusmenettelyn keskeisiä tavoitteita kuten kestävää ja vähähiilistä yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös investointeja, joihin odotamme valtiolta tukea, sanoo seudullista joukkoliikenneviranomaista edustava Kari Ström.

Esillä neuvotteluissa olivat myös seudun elinvoiman kannalta keskeiset hankkeet kuten valtatie 4:n kehittäminen.

-Seudun tavoitteena on löytää tuloksellisia ratkaisuja valtatie 4 kehittämisessä. Valtatie 4 on paitsi valtakunnallisesti, myös seudullisesti ja paikallisesti merkittävä väylä, johon liittyy maankäytön yhteensovittamistarvetta etenkin seutukeskuksen osalta. Tämänkaltaiset liikennehankkeet olisivat valtiolta erinomainen keino tukea kaupunkiseutujen elinvoimaa koronan heikentäessä kuntataloutta, painottaa Jyväskylän kaupunkirakennepalvelujen toimialajohtaja Erja Saarivaara.

Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunginjohtajat ovat aiemmin elokuussa lähettäneet yhteisen kannanoton ministereille Krista Mikkonen, Timo Harakka ja Mika Lintilä. Lahden, Jyväskylän ja Kuopion seudut edellyttävät, että uusia MAL-sopimusseutuja kohdellaan samanarvoisina ja niille annetaan sama merkittävä rooli alueiden kehittämisen välineinä kuin aiemmin tänä vuonna tehdyille neljän suurimman seudun sopimuksille ja että MAL-sopimusseutuihin panostetaan samassa suhteessa ja samoilla periaatteilla kuin jo sopimuksen piirissä olevilla kaupunkiseuduilla.

Lisätietoja:

talous- ja strategiajohtaja Lasse Leppä, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 3755


kaupunkirakennepalvelujen toimialajohtaja Erja Saarivaara, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 5071