Hyppää pääsisältöön

23.6.2020

Jyväskylän kaupunki on valittu mukaan valtakunnalliseen lähiöohjelmaan. Jyväskylässä kohteeksi on valittu Huhtasuo, jossa keskeisessä roolissa ovat Huhtakeskuksen käynnistyvä ja Pupuhuhdan entisen koulun alueella parhaillaan käynnissä oleva kaavamuutos.
Kuva
Huhtakeskuksen kerrostaloja, aurinkoinen puistoalue. Kuva Piia Sipinen

Kolmivuotinen (2020–2022) valtakunnallinen ohjelma ehkäisee asuinalueiden eriytymistä, lisää asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta, edistää asuinalueiden elinvoimaisuutta sekä turvaa palveluiden ja asumisen hyvää tasoa. Hanke perustuu palvelurajat ylittävään alueelliseen asiantuntijoiden verkostoyhteistyöhön. Ohjelmaa tukee myös useampi yliopistojen samanaikainen tutkimushanke.

Jyväskylän lisäksi lähiöohjelmaan on valittu mukaan Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Kuopio, Lahti, Pori, Seinäjoki, Vaasa ja Lappeenranta. Ympäristöministeriön koordinoimassa ohjelmassa ovat mukana myös sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö, oikeusministeriö sekä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Hyvinvointia ja elinvoimaa Huhtasuolle 

Jyväskylässä lähiöohjelmassa keskitytään kolmeksi vuodeksi Huhtasuon alueeseen. Ohjelma paneutuu muun muassa rakennettuun ympäristöön ja asukkaiden hyvinvointiin muun muassa ennaltaehkäisevien ja jalkautuvien neuvonta- ja ohjauspalvelujen kautta. Samalla vahvistetaan alueen asukkaiden, kaupallisten ja julkisten palveluiden sekä järjestöjen ja muiden toimijoiden vuoropuhelua, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. 

Huhtasuon vahvuudet: luonto, vehreys, väljyys, liikuntamahdollisuudet, julkinen liikenne ja uudet koulut ja päiväkodit, halutaan tuoda paremmin näkyviin. Vahvuuksia esiin tuomalla vahvistetaan asuinalueen kiinnostavuutta. Uusien kaavahankkeiden yhteydessä halutaan monipuolistaa alueen asuntokantaa ja luoda uusia asumisen mahdollisuuksia. 
  
- Alueen julkisiin palveluihin panostamalla tuetaan asukkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia elää ja toimia juuri siellä, missä he asuvat. Huhtakeskuksessa on nyt monipuolinen tarjonta sekä kaupallisia, julkisia että järjestöjen tarjoamia palveluja. Toimintaedellytysten turvaaminen myös jatkossa on tärkeää, kertoo asumisen asiantuntija Piia Sipinen Jyväskylän kaupungilta.  

Panostusta lasten ja nuorten palveluihin 

Lapsille ja nuorille suoraan tai välillisesti tarjottaviin ja vaikuttaviin palveluihin panostaminen on yksi keino katkaista ylisukupolvista eriarvoisuutta. Kaupungin julkiset palvelut, kuten koulut ja päiväkodit, kirjasto, nuorisotilat ja terveyspalvelut, ovat tärkeässä roolissa lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa.  

- Asukkaiden ja asiakkaiden tavoittaminen on helpompaa palveluja keskittämällä. Jyväskylän kaupungin ja kansalaisjärjestöjen yhteistyötä tulisi vahvistaa. Palvelujen integroinnilla ja sekoittamisella sekä erilaisia hybridipalveluja kehittämällä alueen palvelut voisivat tukea toisiaan entistä paremmin, Piia Sipinen toteaa. 

Yksittäisten toimenpiteiden ja kokeilujen rinnalla lähiöohjelmalla tavoitellaan pitkäjänteisyyttä. Asioita halutaan tehdä alueen asukkaita kuunnellen. Osallisuus oman lähiympäristön kehittämiseen vahvistaa asukkaiden sidettä ja vastuuta omaksi koettuun alueeseen ja sitä kautta alueen identiteettiä.   

Tutkimushankkeista uusia keinoja Huhtasuon alueen kehittämiseen 

Jyväskylässä hankkeeseen liittyy myös Jyväskylän yliopiston sekä Helsingin Yliopiston ja Aalto Yliopiston tutkimushankkeet. 

Jyväskylän yliopiston lähiöohjelmaan valitussa tutkimushankkeessa “Kulttuuritoiminnan muodot ja merkitykset 2020-luvun lähiössä: kaksi tapaustutkimusta Jyväskylässä” kohteena ovat Huhtasuon ja Keltinmäen alueet. Tutkimuksen tarkastellee alueen asukkaiden ja yhteisöjen omaehtoisen sekä kulttuuritoimijoiden järjestämän toiminnan merkitystä lähiöiden arjessa. Tavoitteena on myös vahvistaa paikallisia verkostoja ja aktivoida asukkaita yhteisölähtöiseen kehittämistoimintaan. 

Helsingin Yliopiston ja Aalto Yliopiston lähiöohjelmaan valitussa tutkimushankkeessa. “Re:Urbia – lähiöiden kehityksen tila ja uudelleenkonseptointi 2020-luvun segregoituvien kaupunkien haasteisiin” -tutkimushankkeessa kartoitetaan yli hallintorajojen vaikuttavia mekanismeja, jotka ohjaavat lähiöiden kehitystä. Lisäksi tunnistetaan käytänteitä, joilla myönteistä kehitystä voi tukea uusilla tavoilla. Muut mukana olevat kohdekunnat ovat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Tampere.  

Re:Urbia -tutkimushankkeessa luodaan visiota lähiöiden funktiosta, kehittämisen ja uudistamisen vaihtoehdoista sekä uudesta tulevaisuudesta. Hankkeessa on mukana kokeneita tutkijoita esimerkiksi Venla Bernelius, Mari Vaattovaara, Anssi Joutsiniemi, Marko Elovainio, Mats Stjernberg, Teemu Kemppainen ja Isabel Ramos Lobato. 

Lisätietoja

Piia Sipinen, asumisen asiantuntija, kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö
puh. 014 266 5019 

Lähiöohjelma 2020–2022 – hyvinvointia ja elinvoimaa

Kaupunginosa: