Lisätiedot: 
Intendentti Nikke Isomöttönen
p. 0400 872 168
nikke.isomottonen[at]jyvaskyla.fi

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen on nimittänyt Jyväskylä Sinfonian ylikapellimestari Ville Matvejeffin taideneuvoston jäseneksi toimikaudelle 2019–2022. Matvejeff valittiin Jyväskylä Sinfonian ylikapellimestariksi vuonna 2014, ja tammikuussa 2019 hän aloitti myös Savonlinnan Opperajuhlien taiteellisena johtajana.

Taideneuvosto on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista, nimistä ja määristä. Se nimeää taidetoimikuntien jäsenet, antaa Taiteen edistämiskeskukselle esityksen taiteen määrärahojen jakaantumisesta sekä toimii opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä.

Neuvosto tekee virastolle esityksen taiteen määrärahojen jakaantumisesta sekä päättää sille osoitettujen kehittämisvarojen käytöstä. Lisäksi se toimii opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä taidepoliittisissa linjauksissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää taideneuvoston kolmivuotiskausiksi. Jäsenen tulee olla taiteeseen ja kulttuuriin perehtynyt.

Taidetoimikunnan puheenjohtajaksi nimitettiin kirjailija Juha Itkonen ja muut jäsenet ovat kulttuurijohtaja Sari Kaasinen, kuvataiteilija Melek Mazici, toiminnanjohtaja Rosa Meriläinen, toiminnanjohtaja Hanna Rosendahl, toimitusjohtaja Hannu Saha, kirjailija Philip Teir ja rehtori Mauri Ylä-Kotola. 

Ville Matvejeff 

Taideneuvosto 

Ville Matvejeffin kuvia