Lisätiedot:
Viestintä- ja markkinointikoordinaattori Outi Räsänen
p. 014 266 4167
outi.rasanen[at]jkl.fi

Suomen sinfoniaorkesterit ry

Innolink Research Oy 

Suomen Sinfoniaorkesterit ry ja Innolink Research Oy toteuttivat syys-marraskuussa 2018 kävijätutkimuksen koskien suomalaisia sinfoniaorkestereita. Tutkimus, jossa selvitettiin konserttikävijöiden tyytyväisyyttä, konserttiodotuksia ja -kokemuksia, toiveita tulevista ohjelmistoista sekä muita kehittämisehdotuksia on seurantatutkimus vuonna 2015 tehdylle kävijätutkimukselle.

Sähköisesti toteutettuun kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 2324, joista Jyväskylä Sinfonia keräsi 186 vastausta. Kyselyyn vastanneisiin lukeutui monenlaisia kävijätyyppejä kausilippulaisista ja musiikin suurkuluttajista aina satunnaisiin kävijöihin, jolloin vastausten näkökulmat muodostuivat monipuolisiksi.

Kokonaisuudessaan erittäin tyytyväisiä konsertteihin oli 76,2 % vastaajista, ja erittäin tyytyväisten määrä oli noussut vuoteen 2015 verrattuna. Kuulijoiden ennakko-odotukset konsertteja kohtaan ylittyivät, ja lähes 100 % heistä aikoo jatkossakin käydä Jyväskylä Sinfonian konserteissa. Myös lähes saman verran kävijöistä on jo suositellut tai suosittelisi konsertteja muille. 90 % vastaajista näki Jyväskylä Sinfonian arvon osana kaupungin palveluja erittäin tärkeänä.

Konsertteihin tultiin myös varta vasten muilta paikkakunnilta, jolloin konsertti oli vierailun nimenomainen syy. Innoittajana konserttiin tulemiselle pidettiin kokonaiselämystä, kiinnostavia solisteja ja kapellimestareita sekä aiempaa osallistumista Jyväskylä Sinfonian konsertteihin. Orkesterista kirjoitetut konserttiarvostelut eivät taas juurikaan vaikuttaneet päätökseen konserttiin tulemisesta.

Lähes puolet vastaajista oli saanut tiedon konserteista orkesterin painetusta kausiesitteestä. Tiedonsaannin kanavina nousussa ovat vuoteen 2015 verrattuna sosiaalinen media ja orkesterin sähköinen uutiskirje. Myös jatkossa kuulijat haluaisivat tiedot konsertista painetusta esitteestä, kun taas sanomalehtimainosten tärkeys on aiempaa vähäisempi.

Avoimissa vastauksissa kiitettiin monipuolista ohjelmistoa sekä tasokkaita solisti- ja kapellimestarivieraita. Oheispalveluista eniten parannusta toivottiin pysäköintimahdollisuuksiin konserttipaikoilla. Suurimmaksi ongelmaksi kyselyssä nousi oman ja akustisesti laadukkaan konserttisalin puute, joka vaikuttaa negatiivisesti konserttikokemukseen ja vaikeuttaa orkesterin kehittymistä.