Hyppää pääsisältöön

Tehostetun perhetyön asiakkaaksi tullaan oman asuinalueen lastensuojelun sosiaalityöntekijän kautta. Työ perustuu asiakkaan kanssa yhdessä tehtyyn suunnitelmaan ja siinä määriteltyihin tavoitteisiin. Perheohjaus on myös yhteistyötä sosiaalityön, koulun, päiväkodin, terveyspalveluiden ja muiden perheen tarvitsemien tukipalveluiden kanssa. Työssä tärkeintä on luottamus, avoimuus, kokonaisvaltaisuus, suunnitelmallisuus sekä pitkäjänteisyys.

Tehostettu perhetyö on lapsen ja perheen arjessa tapahtuvaa tukemista ja ohjausta. Työtä tehdään pääsääntöisesti perheen kodissa. Tehostettu perhetyö soveltuu palveluksi silloin, kun perhe tarvitsee tukea arjen kuormittaviin ja vaikeisiin tilanteisiin.

Tehostetun perhetyön työmuotoja ovat: Tehostettu perhetyö, tehostettu perhetyö intensiivisenä, lastensuojelun kotikuntoutus sekä ArVo–Arjen Voimavarat -perhearviointi.

Ei enää riidellä, ei huudeta, ei kiroilla (perheohjauksen asiakas, tyttö 10 v)

Tehostettu perhetyö vahvistaa vanhempien voimavaroja

Perheen ollessa tilanteessa, jossa vaikeuksia tai huolia tuntuu kasautuvan eivätkä asiat tahdo selkiytyä omin voimin voi perheohjaaja tulla tueksi selvittämään ja muuttamaan asioita. Tehostetun perhetyön tavoitteena on vahvistaa vanhempien voimavaroja huolehtia lapsen tarpeista, turvallisuudesta, kasvusta ja hyvinvoinnista.

Asiakkuuden alussa perheen elämäntilannetta selvitetään yhdessä perheen, sosiaalityön ja perheohjaajien kanssa. Tämän jälkeen tehdään yhdessä suunnitelma, johon perhe voi sitoutua. Perheohjaajat ovat perheen apuna ja tukena toteuttamassa suunnitelmaa, jonka avulla tavoitellaan kestävää muutosta perheen arjessa oleviin haasteisiin.

Perheen kanssa työskennellään pääasiassa perheen kotona. Työ on keskustelua ja asioiden selvittelyä, eteen tulevien pulmien ratkomista ja arjen onnistumisen sekä positiivisen muutoksen huomaamista. Perheohjaaja voi tukea vanhempia lasten kasvatuksessa ja kodin arkirutiinien hallinnassa. Perheohjauksen avulla tuetaan perheen toimintakykyä ja vuorovaikutustaitoja. Työn tavoitteena on perheen itsenäisen toimintakyvyn ja elämänhallinnan lisääminen. Perhetyössä tärkeintä on lapsen kasvun, kehityksen ja huolenpidon turvaaminen sekä perheen voimavarojen vahvistaminen.

Työskentelyn etenemistä arvioidaan ajoittain yhteistyössä sosiaalityöntekijöiden kanssa. Näissä väliarviointipalavereissa voidaan todeta perheen arjessa tapahtunut muutos, pohtia uusia eteen nousseita haasteita ja muokata työskentelysuunnitelmaa. Työskentelyn tavoitteena on, että perhe jatkaa muutoksen jälkeen elämäänsä omin avuin tai muiden sopivien tukitoimien avulla.

Tehostettu perhetyö
palveluesimies
puh. 040 822 0739
Ohjelmakaari 10, 3. kerros
40500 Jyväskylä