Hyppää pääsisältöön
Kuva
Luvan leimaus

Virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän julkipanon jälkeen annetaan rakennuslupapäätökset . Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä on julkipanoilmoituksessa sekä sähköisen asioinnin päätösvälilehdellä erikseen mainittu.

Aloittamisoikeus vakuutta vastaan

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuslupa on lainvoimainen. Rakennusvalvonnan virkamiehen myöntämän luvan osalta voi lupapäättäjä kuitenkin hakijan asettamaa vakuutta vastaan myöntää oikeuden rakennustöiden aloittamiseen, vaikka lupapäätös ei ole lainvoimainen. Aloittamisoikeuspyyntö on aina perusteltava.

Vakuus vaaditaan niiden vahinkojen korvaamiseksi, joita lupapäätöksen kumoaminen tai muuttaminen mahdollisesti aiheuttaa. Suositeltavia vakuusmuotoja ovat pienemmissä kohteissa raha, ja suuremmissa kohteissa pankin omavelkainen takaus.

Aloittamisoikeuden hakeminen ei nopeuta hakemuksen käsittelyä, vaan antaa mahdollisuuden aloittaa rakennustyöt luvan myöntämisen jälkeen ennen luvan lainvoimaisuutta. Aloittamisoikeutta haetaan aina kirjallisesti ja hakemuksessa on esitettävä riittävät perusteet ennakkoaloittamiselle.

Asiasanat: