Hyppää pääsisältöön
Kuva
kukkia istutusaltaassa kadulla

Rakennetun ympäristön valvonta on rakennusten kunnon ja ulkonäön sekä ympäristön ja pihamaiden siisteyden valvontaa. Luvaton rakentaminen ja naapureille aiheutettu vesihaitta kuuluvat rakennusvalvonnan suorittamaan jatkuvaan valvontaan.

Rakennus ja sen ympäristö on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset. Eikä se aiheuta haittaa tai rumenna ympäristöä. Ympäristöön olennaisesti vaikuttavien ulkovarastoiden, kompostointi- ja jätesäiliöiden tai katosten ympärille on tarvittaessa istutettava näkösuoja tai rakennettava aita.

Sotkut tai graffitit julkisivun pinnasta tulee poistaa mahdollisimman pian.

 

Epäsiististä tai vaarallisesta ympäristöstä voi tehdä ilmoituksen rakennusvalvontaan kirjallisena ilmoittajan nimellä ja yhteystiedoilla varustettuna, sähköpostitse rakennus.valvonta(at)jyvaskyla.fi tai palautepalvelun kautta