Hyppää pääsisältöön
Kuva
Poika asettelee kuvia taululle

Joustavan esi- ja alkuopetuksen tavoitteena on luoda esiopetuksesta perusopetukseen siirtyminen mahdollisimman joustavaksi lapsen kasvua ja oppimista tukevalla tavalla.  Esi- ja alkuopettajien sekä erityisopettajien yhteistyö mahdollistaa yksilöllisten opinpolkujen jatkumon rakentumisen. Esiopetusryhmien ja 1.-2-luokkien oppilaiden välinen suunnitelmallinen yhteistyö pitää sisällään joustavia ryhmittelyjä, pienryhmätoimintaa, teemapäiviä ja erilaista toiminnallista yhdessä oppimista. Yhteistyön muodot ja toteutustavat esi- ja alkuopetuksen välillä vaihtelevat päiväkodeittain ja kouluittain.

Joustavan koulun alun toiminta tukee erityisesti niitä lapsia, joiden arvioidaan tarvitsevan tavallista alkuopetusta enemmän aikaa ja tukea alkuopetuksen tietojen ja taitojen omaksumiseen. 

Joustavan koulun alun toimintamallia toteutetaan lv. 2020-2021
KangasvuorenKypärämäenKuokkalan, Puistokadun ja Vesangan kouluissa

Lisätietoja:
Kasvun ja oppimisen palveluohjaus, p. 014 266 0180
perusopetus.palveluohjaus(at)jyvaskyla.fi