Hyppää pääsisältöön
Kuva
tabletissa sovellus auki ja lapsen käsi käyttää

Oppilaan tarvitsema oppimisen ja koulunkäynnin tuki annetaan ensisijaisesti oppilaan omassa opetusryhmässä. Jos kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteet eivät toteudu tehostetun tuen keinoin, oppilas tarvitsee erityistä tukea. Erityistä tukea voidaan antaa koulussa monin eri tavoin:yleisopetuksessa tai osin yleisopetuksessa ja osin oman koulun pienryhmässä tai alueellisessa erityisen tuen pienryhmässä. Pienryhmämuotoisen tuen tarve käsitellään aina yhteistyössä luokanopettajan, aineenopettajan, erityisopettajan ja oppilaan huoltajien kanssa.

Alueellisessa pienryhmässä opiskelee 10 oppilasta. Pienryhmä toimii ns. yhdysluokkana, jolloin ryhmässä on oppilaita usealta eri luokkatasolta. Jokaiselle pienryhmäoppilaalle on nimetty yleisopetuksesta kotiluokka, jossa oppilas opiskelee osan oppitunneista omien vahvuuksiensa mukaisesti. Opiskelun ja koulunkäynnin etenemistä suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan oppilaalle laaditun oman henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) avulla. Alueellisia pienryhmiä on Huhtasuon, Jokelan, Jyskän, Kangasvuoren, Keltinmäen, Luonetjärven ja Vaajakummun kouluissa.

 

Lisätietoja:
kasvun ja oppimisen palveluohjaus, p. 014 266 0180
perusopetus.palveluohjaus[at]jyvaskyla.fi