Hyppää pääsisältöön

Autismin kirjon häiriöt liittyvät päivittäisten toimintojen, toiminnanohjauksen, vuorovaikutustilanteiden, kommunikaatiotaitojen, tunne-elämän ja käyttäytymisen vaikeuksiin sekä aistisäätelyn erityispiirteisiin.

Autismiopetuksen oppilaat kuuluvat pääsääntöisesti pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla lapsilla oppivelvollisuus alkaa vuotta säädettyä aikaisemmin eli 6-vuotiaana esiopetuksella. Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), johon kirjataan muun muassa opiskelun erityiset painoalueet, yksilöllisesti opiskeltavat oppiaineet ja -määrät, oppimisen edistymisen seuranta, arviointi ja arviointitavat. Oppilaat integroituvat koulun muiden luokkien opetukseen yksilöllisten mahdollisuuksiensa mukaisesti.

Autismiopetusta järjestetään Keltinmäen, Kuokkalan, Kypärämäen, Vaajakummun ja Viitaniemen kouluissa. Opetuksesta vastaavat erityisluokanopettajat tukenaan koulunkäynnin ohjaajat.

Yhteydenotot 
Oppimisen tuen asiantuntija Anne Heino
puh. 050 470 8873
anne.m.heino(at)jyvaskyla.fi