Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lapsi tabletilla pelaamassa

Jokaisella kuusivuotiaalla ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus vähintään 700 tunnin maksuttomaan esiopetukseen. Lisäksi oikeus saada maksutonta esiopetusta koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Perusopetuslain mukaisesti jokaisen lapsen tulee osallistua esiopetukseen ja vastuu osallistumisesta on huoltajalla.

Esiopetukseen haetaan ajalla 20.1.21-4.2.21. Hakuajan ulkopuolella esiopetusjärjestelyistä otetaan yhteyttä Kasvun ja oppimisen palveluohjaukseen.

Elokuussa 2021 esiopetuksen piiriin kuuluvat kaikki vuonna 2015 syntyneet lapset sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat vuonna 2016 syntyneet. Lisäksi esiopetus koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Perhe voi hakea lapsen kunnalliseen tai yksityiseen esiopetukseen. Esiopetuspaikkaa haetaan sähköisellä hakemuksella.

Lapsen esiopetuspaikka järjestetään ensisijaisesti mahdollisimman läheltä kotia. Näin lapsella on mahdollisuus luoda kaverisuhteita jo ennen koulun aloitusta. Esiopetuspaikoista ilmoitetaan perheille 6.4.2021 mennessä.

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, haetaan paikkaa esiopetushaun yhteydessä. Vuorohoitoa tarjoavissa päiväkodeissa esiopetusta järjestetään lasten hoitoaikojen mukaisesti. Mikäli lapselle haetaan esiopetuspaikkaa yksityisestä esiopetuksesta, täyttää perhe myös palvelusetelihakemuksen, jos lapsi tarvitsee esiopetusajan lisäksi varhaiskasvatusta. 

Uusien hakijoiden tulee toimittaa tulotiedot viimeistään 3. syyskuuta mennessä. 

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu käynnistyy 1.8.2021

Jyväskylä on valittu mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Elokuussa 2021 käynnistyvään kokeiluun osallistuvat vuonna 2016 syntyneet lapset ja elokuussa 2022 alkavaan kokeiluun vuonna 2017 syntyneet lapset. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää Jyväskylästä kokeiluun osallistuvat esiopetuksen toimipaikat alkuvuoden aikana. Ne kohdejoukkoon kuuluvat lapset, jotka eivät kuulu koeryhmään, muodostavat verrokkiryhmän. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu kestää 31.5.2024 saakka.   

Lasten huoltajat saavat tarkempaa tietoa, miten 5. vuotiaana käynnistyvä esiopetus käytännössä toteutetaan, kun kokeiluun osallistuvat esiopetuksen toimipaikat ovat tiedossa. Kokeiluryhmään kuuluvien lasten huoltajille ilmoitetaan mahdollisuudesta hakea Jyväskylässä järjestettävään kaksivuotiseen esiopetukseen. Kaikkien kokeiluryhmään kuuluvien lasten toivotaan osallistuvan kokeiluun. Kokeiluryhmään hakemisesta tiedotetaan erikseen. 

Kaksivuotiselle esiopetuksen kokeilulle on laadittu valtakunnalliset esiopetussuunnitelman perusteet. Jyväskylän paikallinen kaksivuotisen esiopetuksen suunnitelma päätettiin sivistyslautakunnassa 26.5.2021.

Esiopetus ja koulut tekevät kiinteää yhteistyötä esiopetusvuoden aikana

Säännölliset vierailut tutustuttavat esiopetuksen oppilaan koulumaailmaan ja tulevan koulun arki, käytänteet ja väki opitaan tuntemaan yhteisissä tapaamisissa leikkien ja pelien kautta.

Esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta-aikoja, mutta siten, että esiopetuksen toimintakausi päättyy aina 31.5. mennessä. Jyväskylässä esiopetusta järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa. Esiopetuksen päivittäinen aika vaihtelee päiväkodeittain ollen joko klo 8.30 - 12.30 tai klo 9.00 - 13.00. Vuorohoidossa esiopetus järjestetään aina lasten hoitoaikojen mukaisesti. Ruotsinkielinen esiopetus järjestetään tällä hetkellä Onnimannin päiväkodissa. 

Toimintakausikohtaiset esiopetuksen toimintasuunnitelmat löytyvät kunkin päiväkodin nettisivuilta.

Kaikilla esiopetuksessa olevilla lapsilla on tarvittaessa käytettävissään varhaiskasvatuksen erityisopettajan, koulupsykologin ja -kuraattorin palvelut. Puheterapeutin sekä toiminta- ja fysioterapeutin palvelut ovat myös mahdollisia. Tukea tarvitsevien lasten siirtyminen esiopetuksesta kouluun suunnitellaan yhdessä huoltajien kanssa esiopetusvuoden aikana. Esiopetuksesta kouluun siirtymistä suunnittelee ja koordinoi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluohjauksen tuen tiimi.