Hyppää pääsisältöön

Esiopetukseen osallistuva oppilas on oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen, jos matkan pituus yhteen suuntaan ylittää 5 km, ellei tien vaarallisuus tai oppilaan terveys muuta edellytä. Esiopetuksessa olevan oppilaan oikeus maksuttomaan kuljetukseen sisältyy perusopetuslakiin (6§, 2mom). Maksuttoman kuljetuksen perusteena on matka väestörekisteriin merkitystä kotiosoitteesta esiopetukseen ja takaisin. Matka mitataan lyhintä ympäri vuoden kulkukelpoista ja turvallista reittiä pitkin.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus tekee päätökset esiopetuspaikoista. Tällöin palveluohjauksen osoittama esiopetuspaikka on esiopetuksen oppilaan ensisijainen paikka. Mikäli huoltaja hakee lapselleen esiopetuspaikkaa muusta päiväkodista niin sanottuna toissijaisena paikkana, ja hänet voidaan toissijaisen esiopetusryhmän päiväkotiin ottaa, vastaa huoltaja tällöin esiopetuksen oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista (perusopetuslaki, 6§, 2 mom). Myös toisessa kunnassa tapahtuvaan esiopetukseen kuljettamisesta vastaa huoltaja.

 

Asiasanat: