Hyppää pääsisältöön
Kuva
Tyttö istuu puunoksalla

Ajankohtaista koronaviruksen vaikutuksista perusopetuksen ja Jälkkärin järjestämiseen sekä maksuihin löytyy jatkuvasti päivittyvältä Koulujen varautuminen koronavirukseen -nettisivulta. 

 Ilmoittautumisajan jälkeen Jälkkäri-paikkaa haetaan erillisellä lomakkeella. Lomake palautetaan siihen Jälkkäriin, josta paikkaa haetaan.

Toimintamaksut

Jos lapsi osallistuu Jälkkäri-toimintaan yli 760 tuntia lukuvuoden aikana (yli 12 päivää) on kuukausimaksu 130 euroa. Jos toimintaan osallistutaan 570 tuntia (12 päivää) on maksu 90 euroa kuukaudelta. Maksu sisältää välipalan, harrastekerhot sekä tapaturmavakuutuksen.

Irtisanomisaika on 1 kk , koskee myös toimintamaksujen muutoksia.
Irtisanomislomake (pdf) palautetaan omaan Jälkkäriin, josta saa myös lisätietoa laskuun liittyvissä asioissa.

Maksualennus tai maksusta vapauttaminen

Sivistyslautakunnan 26.5.2021 päätöksen mukaisesti Jälkkäri-toiminta on maksutonta toimeentulotukiasiakkaille sekä lastensuojelu- ja sosiaalityöntekijän lausunnon perusteella. Pienituloisten perheiden osalta toimintamaksu puolitetaan. Maksualennus tai maksusta vapauttaminen ei koske koulujen loma-aikojen toimintaa. Asiakasperheen pienituloisuuden määrittelyssä käytetään varhaiskasvatuslain mukaisia tulorajoja. Jälkkäri-maksun puolittamista voi hakea, jos perheen yhteenlasketut bruttotulot eivät ylitä perheen koon mukaisesti määriteltyjä enimmäisbruttotuloja.

Maksun puolittamiseen oikeuttavat bruttotulorajat ovat 1.8.2021 alkaen:

2 hengen perheessä tuloraja on 2798 euroa / kuukausi  (lukuvuonna 2020-2021 2136 euroa / kuukausi)
3 hengen perheessä tuloraja on 3610 euroa / kuukausi  (lukuvuonna 2020-2021 2756 euroa / kuukausi)
4 hengen perheessä tuloraja on 4099 euroa / kuukausi  (lukuvuonna 2020-2021 3129 euroa / kuukausi)
5 hengen perheessä tuloraja on 4588 euroa / kuukausi  (lukuvuonna 2020-2021 3502 euroa / kuukausi)
6 hengen perheessä tuloraja on 5075 euroa / kuukausi  (lukuvuonna 2020-2021 3874 euroa / kuukausi)

Jos perheen koko on suurempi kuin 6 henkilöä, korotetaan tulorajaa 189 euroa jokaisesta alaikäisestä lapsesta.
Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain alaista, jonka vuoksi tulorekisteriä ei voida käyttää tulojen tarkistamiseen. Tulotiedot on toimitettava Jälkkärin maksuhuojennausta käsittelevälle asiakasmaksusihteerille.

Maksualennusta tai maksusta vapautumista haetaan erillisellä hakemuksella.

Hakemus maksualennukseen perheen tulojen perusteella (pdf)

Tuloselvityslomake, jos huoltaja on yrittäjä (pdf)

Hakemukset, tuloselvitykset liitteineen ja toimeentulotukipäätökset toimitetaan osoitteeseen:
Jyväskylän kaupunki, palveluohjausyksikkö, Väinönkatu 1, 4.krs. 40100 Jyväskylä.
Hakemuksen voi postittaa tai jättää ulko-oven vieressä olevaan postilaatikkooon.

Jos maksupäätös ei ehdi hakemuksen jättämisen kuukaudesta perittävään toimintamaksuun, hyvitetään alennus seuraavien maksujen yhteydessä. Jälkkäri-lasku lähetetään sille huoltajalle, jolle maksupäätös tehdään ja jonka luona jälkkäriläinen on kirjoilla. Laskua ei voi jakaa huoltajien kesken.

Perheellä on mahdollisuus hakea myös Jälkkäri-maksusta vapauttamista niiltä kuukausilta, joilta perhe saa toimeentulotukea. Vapautusta voidaan myöntää myös lastensuojelun tai sosiaalityöntekijän puoltavan lausunnon perusteella. Vanhemmat toimittavat tuloselvityshakemuksen palveluohjausyksikköön ja lastensuojelu/sosiaalityöntekijä toimittaa oman lausunnon erikseen.

Lisätietoja maksualennus tai maksusta vapauttamisesta:
asiakasmaksusihteeri Kirsi Hiironen, palveluohjausyksikkö, puh. 014 266 7054