Hyppää pääsisältöön

Tilojen jakaminen

Mikäli tila varataan kokonaan, on tunnin hinta kunkin käyttäjäryhmän perushinta. Mikäli tila jaetaan, on tunnin hinta varatun tilan suhteessa eli puoli salia on 0,5 ja 1/3 salia on 0,33.

Ottelut, turnaukset ja kilpailut

Otteluihin, turnauksiin ja kilpailuihin varattavien vuorojen hintakerroin on 1,5 suhteessa kyseisen käyttäjäryhmän ja tilan harjoitusvuoron hintaan. Myös hiekkakentät ovat maksullisia otteluissa, turnauksissa ja kilpailuissa.

Varausten peruutukset ja siirrot

Myönnetyt vuorot tulee perua seitsemän (7) vuorokautta ennen vuoron alkua. Määräajassa perutuista vuoroista ei peritä maksua. Perumiset ja muutokset pitää aina vahvistaa liikuntapalveluihin sähköisesti. Kaikista määräajan jälkeen perutuista vuoroista peritään hinnaston mukainen maksu. Perumatta jätetyistä ja käyttämättömistä vuoroista peritään liikuntapalvelujen hinnaston hintaryhmän 4 mukainen maksu kaksinkertaisena.

Tapahtumat

Tapahtumien järjestämiseen tarvittavat tilat haetaan liikuntapalvelujen tapahtumalomakkeella. Tapahtumien hinnoittelu noudattelee ottelujen ja turnausten mukaista hinnoittelua. Tapahtuman järjestäjä neuvottelee liikuntapalvelujen kanssa tapahtuman järjestämiseen liittyvistä yksityiskohdista, kuten esim. välineistä, palveluhenkilöstöstä ja vastuista ennakolta. Liikuntapalvelut myöntää hallinnoimansa tilan käyttöoikeuden tapahtumiin ja mikäli kyseessä on erillistapahtumaksi (ainutkertainen) luokiteltava tilaisuus, tästä tehdään viranhaltijapäätös. Tapahtumahinnoittelussa käytetään kolmea aihealueen mukaista kategoriaa:

Konsertit

  • ympärivuoden sama hinta

Muut tapahtumat

  • messu-, kulttuuri- ja viihdetapahtumat
  • kansainväliset urheilutapahtumat

Urheilu- ja liikuntatapahtumat

  • liikunta- ja urheiluseurojen tapahtumat, leirit

Omatoimiliikuntaan ja vertaistoimintaan tarkoitetut maksuttomat vuorot

Liikuntapalvelujen hallinnoimissa valikoiduissa tiloissa on kausittain maksuttomia vuoroja ns. omatoimiliikuntaan sekä kaupungin organisoimaan vertaisliikuntatoimintaan. Vuorojen alueellinen suunnittelu ja tilavaraus tehdään liikuntapalvelujen toimesta.

Omatoimiliikuntavuorot ovat vapaaseen ja omatoimiseen liikunnan harrastamiseen tarkoitettuja vuoroja, pääasiasiassa kaupungin koulujen liikuntasaleissa. Vuorot ovat tarkoitettu kaupungin asukkaiden liikuntakäyttöön. Edellytyksenä on, että kullekin omatoimiliikuntavuorolle on nimettynä yhteyshenkilö, joka vastaa mm. kulkuavaimen hallinnoinnista ja tilojen turvallisesta käytöstä.

Vertaisliikuntatoiminta on liikuntapalvelujen koordinoimaa. Vertaisryhmät ovat kaikille kuntalaisille avoimia ja osallistujille maksuttomia. Vertaisryhmän ohjaaminen perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä ohjaajalle makseta palkkaa.

Poikkeushinnat kuten kampanjat

Liikuntapalvelujen hinnaston mukaisesta hinnoittelusta on mahdollista poiketa yksittäisissä, erikseen määritellyissä tilanteissa. Palveluyksikön ja toimintayksikön esimies voi määritellä alhaisemman palveluhinnan muun muassa tilanteessa, jolloin tilojen käyttöä tai myyntiä on tarvetta tehostaa esimerkiksi asiakaskäytöltään hiljaisina aukioloaikoina.

Maksuttomat liikuntapalvelut sotiemme veteraaneille

Suomen sotien veteraanit voivat käyttää liikuntapalveluja maksutta. Etuus ei koske varattavia tilavuoroja tai kursseja. Etuus on tarkoitettu niille henkilöille, joilla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus.

Muut ehdot

Liikuntatilojen hinnat sisältävät arvonlisäveroa 10 %. Tilaussaunojen, vuokrattavan välineistön sekä muiden kuin urheilutapahtumien hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 %.

Tämä hinnasto on voimassa 1.7.2020 alkaen.