Hyppää pääsisältöön

Työelämätaitoja voit harjoitella mm. työkokeilussa, työharjoittelussa sekä kuntouttavassa työtoiminnassa. Tavoitteena voi olla oman alan löytäminen tai työelämään paluu.

Opinnoista kiinnostuneille on tavallisten koulutusvaihtoehtojen lisäksi tarjolla erilaista valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta. Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus voi valmentaa joko ammatilliseen peruskoulutukseen tai työhön ja itsenäiseen elämään. Alan soveltuvuutta voit selvittää esimerkiksi koulutuskokeilulla. Opiskelu ammattiin onnistuu yleisen koulutusjärjestelmän kautta, tarvittaessa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Oppilaitokset tarjoavat erilaisia tukipalveluja. Opiskella voi myös oppisopimuskoulutuksessa.

Verve/Jyväskylä (ent. KK-Kunto, ent. Invalidiliiton Jyväskylän kuntoutus- ja työklinikka)

Työuran käännekohdissa Verven tehtävänä on varmistaa, että löydät itsellesi mielekkään työelämän polun. Autamme sinua pääsemään tai palaamaan työhön, sekä pysymään ja jaksamaan siellä paremmin. Työnantajille olemme apuna, kun tarvitaan ratkaisuja työntekijän tai koko työyhteisön muutostilanteisiin.

Väinönkatu 1, 3.krs, 40100 Jyväskylä
p. 044 407 7121
fax. 014 338 4101
Palvelupäällikkö Aino Lahti, p. 040 833 8641, aino.lahti[at]verve.fi

Verve.fi: toimipaikat
Jyväskylän toimipaikka

Suvimäen Klubitalo

Suvimäen Klubitalo tukee jäsentensä työllistymistä siirtymätyöohjelmalla. Siirtymätyö on mahdollisuus kokeilla tuetusti omaa jaksamistaan työelämässä. Se on osa-aikaista työtä. Työaika on noin 3-5 tuntia päivässä ja 2-5 päivää viikossa. Työsuhde kestää aina alle puoli vuotta kerrallaan. Klubitalon jäsen solmii työnantajan kanssa työsopimuksen ja työstä maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Klubitalo auttaa jäseniään hankkimaan työtä myös avoimilta työmarkkinoilta. Klubitalolla on oma tuetun työn ohjelma, jonka tavoitteena on vahvistaa jäsenien mahdollisuuksia löytää itselleen sopiva työpaikka. Jäsenten ammatillisia ja koulutuksellisia tavoitteita tuetaan niin yksilö- kuin ryhmätasolla. Klubitalo tukee jäseniä opiskelemaan pääsyssä ja opintojen edistämisessä. Lisäksi järjestetään erilaisia koulutuksia, kuten kieliryhmiä, matematiikan opetusta sekä atk-opetusta.  Klubitalo tekee tiivistä yhteistyötä Jyvässeudun eri oppilaitosten kanssa tukien näin jäsenten opiskelua. Opintovalmennusta on Klubitalolla maanantaisin klo 10-15.
 
Rajakatu 41, 40200 Jyväskylä
p. 0504002996
toy(at)suvimaenklubitalo.fi

Milloin voi asioida?
ma-pe klo 8.30-16.00

Sovatek säätiön työvalmennus

Sovatek-säätiön työvalmennus on yhteisöllistä toimintaa, jossa työnteon ja siihen liittyvän valmennuksen avulla pyritään parantamaan yksilön kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön sekä parantamaan hänen arjenhallintataitojaan.

Työvalmennukseen voivat hakeutua työttömät henkilöt ja kuntoutujat, jotka kaipaavat vielä tukea työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen sekä työhön tai koulutukseen hakeutumiseen. Työvalmennus toteutetaan Sovatekin työvalmennusyksiköissä tai eri yhteistyöyrityksissä.

Yhteystiedot
p. 014 266 0199
ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-14

Asiasanat: