Hyppää pääsisältöön

Mielenterveyden hoito ja kuntoutus muodostuu erilaisista arkea tukevista palveluista. Näitä voivat olla esimerkiksi lääkärin, psykologin, sosiaalityöntekijän ja kuntoutusohjaajan palvelut sekä kuntoutuskurssit.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon vastuuyksikkö

Psykiatrista avohoitoa annetaan perusterveydenhuollon toimesta terveyskeskuksissa ja mielenterveystoimistoissa. Myös yleissairaalapsykiatrian poliklinikka antaa lyhytkestoista kriisihoitoa.

Sairaanhoitopiirin psykiatriseen avohoitoon pääsyyn tarvitaan lääkärin/hoitajan lähete. Psykiatrista hoitoa tarvitsevien ensisijainen hoitopaikka on kotipaikkakunnan terveyskeskus tai mielenterveystoimisto, jossa arvioidaan mahdollinen erikoissairaanhoidon tarve. Lähete on mahdollista saada myös työterveyshuollon tai yksityislääkärin kautta.

Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhoito

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suun terveyden palveluja yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. YTHS:n palveluita voivat käyttää kaikki Suomen yliopistoissa perustutkintoa suorittavat opiskelijat.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
Jyväskylän toimipiste
Puistokatu 4, 40100 Jyväskylä

Pomppu - ponnahdus työelämään

Pomppu on mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksen palvelu.Työhönvalmennus voi olla tarpeen ammatillisten suunnitelmien varmistamiseksi tai sitä voidaan tarvita suoraan työllistymisen tukemiseksi. Työhönvalmennuksessa on keskeistä ohjattu ja tuettu työ sekä elämänhallintataitojen kartuttaminen yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin. Työhönvalmennuksen lähtökohtana on kuntoutujan oma motivaatio ja voimavarat sekä sitoutuminen yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Valmennuksen aikana kuntoutujalla tulee olla hoitosuhde ensisijaisesti psykiatriseen yksikköön.

Pomppu - ponnahdus työelämään tavoitteet

  • työllistyminen ja työelämässä pysyminen
  • lisääntyneet ja parantuneet työelämävalmiudet
  • erilaisten työtehtävien pitkäkestoinen kokeilu myös ulkopuolisissa työpaikoissa
  • erilaisiin ammatteihin/ tehtäviin soveltumisen ja/tai tietynlaiseissa työtehtävissä suoritumisen selvittäminen
  • opintojen jatkaminen ja loppuun saattaminen
  • sopivan koulutusalan löytyminen

Haastatteluajan sopimalla voi tullatutustumaan Pompun työhönvalmennukseen. Haastattelua varten tarvitset kopion hoitavan lääkärin B-lausunnosta.

Yhteystiedot: Kirsi Heiskanen-Nikula p. 050 311 8574 (ma-to klo 8-16)
Sovatek-säätiö, Kyllön palvelukeskus,Keskussairaalantie 20 B, 40620 Jyväskylä.

Mielenterveyskuntoutujien työhövalmennus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa ammatillista kuntoutusta. Palvelutottajana on Sovatek-säätiö.

Mielenterveyden keskusliitto

Mielenterveyden keskusliitto on kaikkien mielenterveysongelmia kokeneiden ihmisten järjestö – kukaan ei ole yksin. Mielenterveys ja sen häiriöt ovat yksilöllisiä kokemuksia eikä niitä ole syytä lokeroida. Mielenterveys on meillä kaikilla jatkuvassa muutoksessa, ja mielenterveysongelmat voivat koskettaa ketä tahansa meistä. Kuka tahansa voi osallistua toimintaamme ja jättää inhimillisen jälkensä.

Jyväskylän toimisto:
Mielenterveyden keskusliitto ry
Piippukatu 11
40100 Jyväskylä

Tapaamiset sovittava etukäteen.
kuntoutussuunnittelija Henri Savolainen
henri.savolainen[at]mtkl.fi, p. 046 851 4583
liikunta-asiantuntija Kati Rantonen
kati.rantonen[at]mtkl.fi, p. 046 920 6427


MTKL:n tapahtumat, kurssit ja koulutukset
https://www.mtkl.fi/toimintamme/tapahtumat-kurssit-koulutukset/tapahtumakalenteri/

MTKL:n paikallisyhdistys Jyväskylässä
Mielenterveysyhdistys Kello ry
Kivääritehtaankatu 10 B k1
40100 JYVÄSKYLÄ
044 282 1119
toimisto[at]mtykellory.net
https://www.mtykellory.net

Verve / Jyväskylä

Työuran käännekohdissa  Verven tehtävänä on varmistaa, että löydät itsellesi mielekkään työelämän polun. Autamme sinua pääsemään tai palaamaan työhön, sekä pysymään ja jaksamaan siellä paremmin. Työnantajille olemme apuna, kun tarvitaan ratkaisuja työntekijän tai koko työyhteisön muutostilanteisiin.

Käyntiosoite:
Väinönkatu 1, 3.krs, 40100 Jyväskylä
p. 044 407 7121
fax. 014 338 4101

Kehitys- ja palvelupäällikkö
Aino Lahti
040 833 8641,
aino.lahti[at]verve.fi