Hyppää pääsisältöön

Arkipäivää tukemaan ja päivärytmiä ylläpitämään on paljon eri tahojen järjestämää toimintaa. Niissä tarjotaan mahdollisuuksia monenlaisiin ihmissuhteisiin ja vuorovaikutustilanteisiin. Toiminnan kautta saat sisältöä arkeen ja mahdollisuuksia erilaisiin harrastuksiin.

Mielenterveysyhdistys Kello ry

Mielenterveysyhdistys Kello ry tarjoaa vertaistukea, harrastetoimintaa ja
liikuntaa, myös virka-ajan ulkopuolella.

Kivääritehtaankatu 10 B k1, 40100 Jyväskylä
p. 044 282 1119
toimisto(at)mtykellory.net

Paniikkihäiriöyhdistyksen toiminnalliset ryhmät

Jyväskylän Elossa ja Hengissä - paniikki- ja ahdistushäiriöistä kärsiville.

Suvimäen Klubitalo

Suvimäen Klubitalo on mielenterveyskuntoutujien, eli Klubitalon jäsenten, ja palkatun henkilökunnan muodostama yhteisö. Klubitalon toiminta rakentuu työpainotteisen päivän ympärille, jonka avulla jäsenet voivat kehittää työ- ja opiskeluvalmiuksiaan, oppia uusia taitoja, luoda uusia vuorovaikutussuhteita sekä saada arkeen tekemistä ja rytmiä. Tehtäviä on mm. toimistotyön, keittiö- ja kahviotyön ja siivoustyön parista. Klubitalossa jäsenet ja henkilökunta osallistuvat tasavertaisesti toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä päätöksentekoon yhteisön asioista. Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. Jokainen voi omien kykyjensä, voimiensa sekä kiinnostustensa pohjalta asettaa itselleen kuntoutumistavoitteita, joita tuetaan yksilöllisen ohjauksen avulla.

Työpainotteisen päivän lisäksi Klubitalo tarjoaa vertaistukea, vapaa-ajan toimintaa sekä tukea opiskeluun ja työllistymiseen.

Klubitalon jäseneksi voivat hakeutua henkilöt, joilla on tai on ollut hoitosuhde psyykkisten ongelmien vuoksi. Lähetettä ei tarvita. Jäsenyydestä kiinnostuneet henkilöt voivat varata puhelimitse tutustumisajan.

Rajakatu 41, 40200 JYVÄSKYLÄ
p. 050 400 2996
info(at)suvimaenklubitalo.fi

Milloin voi asioida?
ma-pe klo 8.30-16

Asiasanat: