Hyppää pääsisältöön
Kuva
Soveltaen liikkuva pulkassa talviliikuntapäivässä

Erityisliikunnaohjaaja - kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta

Erityisryhmiin kuuluvien kuntalaisten määrä tulee tulevaisuudessa kasvamaan väestön ikääntyessä sekä tunnistettaessa uusia vähemmistöryhmiä. Noin 20 prosentilla Suomen väestöstä on toimintakyvyn rajoitteita. Jyväskylässä tämä tarkoittaa noin 30 000 ihmistä.  
Liikunnan ja liikkumisen näkökulmasta osalla erityisryhmiin kuuluvista on vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja heidän liikuntansa vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Toimintarajoitteiset henkilöt liikkuvat ja harrastavat liikuntaa kuitenkin kaikissa ikäluokissa vähemmän muuhun väestöön nähden. Terveydentilan ja itsenäisen toimintakyvyn kannalta toimintarajoitteiset hyötyisivät säännöllisestä liikunnan harrastamisesta vielä muuta väestöä enemmän ja siksi heille kohdennettuihin palveluihin panostetaan Jyväskylässä.

Valtakunnallinen hanke soveltavan liikunnanohjauksen kehittämisen tukena 

Jyväskylän kaupunki on mukana kolmivuotisessa Erityisliikunnanohjaaja - kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta -hankkeessa. Hankkeessa kehitetään erityisliikunnanohjaajien työnkuvaa sekä pyritään vastaamaan kuntien tarpeeseen tarjota kaikille avointa liikuntaa. Valtakunnallista hanketta koordinoi Liikuntatieteellinen seura ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Kaikille avoimen tai soveltavan liikunnan järjestäminen ei tule olla ainoastaan erityisliikunnanohjaajien vastuulla. SLKK -hankkeen tavoitteena on, että tulevaisuudessa erityisliikunnanohjaajat toimivat soveltavan liikunnan koordinaattoreina ja tukena paikallisille toimijoille kaikille avoimen liikunnan järjestämisessä. Hankkeessa mukana olevat kunnat luovat uusia yhteistyömalleja paikallisten kehityskumppaneiden kanssa.

Jyväskylässä hankkeen kehityskumppaneiksi mukaan ovat lähteneet jo Kesli ry, Salibandyseura O2, Epilepsia-yhdistys, JKU ja Jyväskylän seurakunta.  

Lähde mukaan hankkeen kehityskumppaniksi 

Soveltavan liikunnan järjestämisestä kiinnostuneita paikalliset seuroja ja yhdistyksiä halutaan hankkeeseen mukaan. Hankkeeseen osallistuminen ei maksa kehityskumppaneille mitään ja sen kautta tarjotaan ilmaista koulutusta ja materiaaleja toiminnan kehittämisen tueksi. Parhaimmillaan kehityskumppanit saavat uusia verkostoja, joiden kautta voi luoda yhteistyömuotoja ja jakaa hyviä käytäntöjä. Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut auttavat tarvittaessa toiminnan markkinoinnissa ja oikeiden kohderyhmien tavoittamisessa. 

Kaikkien kehityskumppanien kanssa tehdään oma toimintasuunnitelma, asetetaan tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulu. Tavoitteet räätälöidään kehityskumppaneiden lähtötilanteen ja tarpeiden mukaan. Pyritään löytämään kullekin toimijalle sopivat toimintamuodot ja ratkaisut, jotta uudet toimintatavat varmasti vakiintuvat osaksi toimintaa.  

Hanke on hyvä tilaisuus liikunta-alan toimijoille lähteä kehittämään soveltavan tai kaikille avoimen liikunnan tarjontaa. Parhaimmillaan hankkeen aikana kehittämiskumppanien tietotaito lisääntyy ja he saavat lisää harrastajia mukaan toimintaansa.   

Ilmoittaudu mukaan ja ota yhteyttä: Soveltavan liikunnan vastaava liikunnanohjaaja Heli Sohkanen p. 014 266 4272, heli.sohkanen[a]jyvaskyla.fi.  

 

Lisätietoja

Vastaava liikunnanohjaaja, soveltava liikunta
Heli Sohkanen
p. 050 381 9560, heli.sohkanen[a]jyvaskyla.fi 

Kuva
Vastaava liikunnanohjaaja Heli Sohkanen