Hyppää pääsisältöön
Kuva
Liikunnanohjaustilanne AaltoAlvarin pihalla

Vammaisella tai pitkäaikaissairaalla henkilöllä, jolla on henkilökohtaisen avustajan tarve, on mahdollisuus hakea Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluilta liikunta-avustajakorttia. Kortin tavoitteena on tukea em. henkilöiden liikunnan harrastamista ja yhtenäistää eri toimipaikkojen käytäntöjä. Kortti oikeuttaa avustajan sisäänpääsyyn maksutta liikuntapalvelujen hallinnoimilla liikuntapaikoilla. Uimahalleissa sekä kunto- ja liikuntasaleissa toiminnan tulee olla kaupungin järjestämää itsenäistä liikuntaa tai ryhmäliikuntaa. Kortin oikeudet eivät päde ulkopuolisten järjestämissä tilaisuuksissa. Kortti on henkilökohtainen ja se tulee olla aina mukana. Pysyvissä vammoissa kortti tehdään 10 vuodeksi. Lapsille kortti tehdään aina 3 vuodeksi. Kortti voidaan tehdä myös lyhyemmäksi ajaksi, jos toimintakyvyn oletetaan parantuvan. Hakemuksen käsittelijä tekee päätöksen kortin voimassaoloajasta.

Liikunta-avustajakortin tulostettava hakulomake ja lisätiedot (pdf)

Ohjeet kortin käyttöön sekä perusteet avustajakortin myöntämiseksi 

Liikunta-avustajakortti on tarkoitettu vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden liikunnan harrastamisen mahdollistamiseksi sekä eri avustajakäytäntöjen yhtenäistämiseksi.

Avustajan työ ja kortin käyttö liikuntapaikoilla

Avustaja auttaa kortin haltijaa yksilöllisesti liikunta-, pukeutumis- ja mahdollisissa hätätilanteissa. Kortti on henkilökohtainen ja se tulee esittää aina maksettaessa tai pyydettäessä. Kortti oikeuttaa avustajan sisäänpääsyyn maksutta (yksilö- ja ryhmäliikuntatilanteissa) Jyväskylän kaupungin hallinnoimille liikuntapaikoille: uimahalleihin ja kuntosaleille, kurssipaikoille. Kortin avustajasääntö ei koske ulkopuolisten, esim. yritysten tai seurojen järjestämiä tilaisuuksia. Väärinkäyttötilanteissa korttioikeus perutaan joko määräajaksi tai kokonaan.

Miten avustajakorttia voi hakea

Hakemuksen liitteineen voi tehdä kahdella tavalla:

1) lähettää postitse ja saada päätös postitse. Hakemuksella on enintään 1 kk käsittelyaika.

2) Kouluilla ja palvelutaloilla voi Liikuntapalvelun edustaja vierailla henkilökohtaisesti ja tarkastella korttitarve.

Hakemuksen liitteet

1) Korttia hakevan tulee todistaa avustajan tarve esittämällä B- tai E-lausunto tai epikriisin, kuntoutus- tai palvelusuunnitelman ote. Mikäli sellaista ei ole, tarvitaan tälle lomakkeelle täytetty sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön (esim. lääkäri, fysioterapeutti, kuntoutusohjajaa, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja jne.) arvio avustuksen tarpeesta. Näkövammaiset saavat avustaja-kortin esittämällä kopion Näkövammaisten liitto ry:n näkövammaiskortista.

2) korttia hakevan henkilön 2x3 cm kokoinen kuva (passikuvan kaltainen)

Liikunta-avustajakortin tarkemmat myöntämisperusteet

1) KELA-kortti, myöntämisperusteissa mainituilla tunnuksilla

2) Näkövammaiskortti (haitta-aste vähint. 50 %.)

3) Hakemuksessa esitetyt todistukset/lausunnot

KELA-kortin tunnuksilla

Lihastaudit 108 / Mielenterveys 112 tai 188 / MS – tauti 109 tai 303 / Parkinsonin-tauti 110 / Reumasairaat 202 / Sepelvaltimotauti 206 / Sydämen vajaatoiminta 201 /

Kuntoutus- tai terveydenhuollon sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstöön kuuluvan lausunto tai antama todistus, jonka perusteella myönnetään kortti vammaiselle tai pitkäaikaissairaalle henkilölle:

  • CP-vammaiset (diagnoosi G80) Kelan hoitotukipäätös tai lausunto
  • diagnosoimattomat merkittävästi liikkumiseen ja arkitilanteisiin tukea tarvitsevat etenevät keskushermoston sairaudet (diagnoosit G10-G13) tai lausunto
  • invalidit haitta-aste vähint. 55% tai haittaluokka 11 tai lausunto
  • kehitysvammaiset Kelan hoitotukipäätös tai lausunto
  • lihastautia sairastavat (diagnoosi G70-G73) tai lausunto
  • mielenterveyspotilaat (diagnoosi F32.2, F33.2) lääket.selv. F32.2, F33.2
  • ms-tautia sairastavat (diagnoosi G35) tai lausunto
  • polion jälkitilat lääketieteellinen selvitys/lausunto vammaiset ja sairaat
  • lausunto (esim. autistit, dysfasia, epilepsia, sydän- ja syöpäsair.) lapsista ja nuorista, joilla merkittävä avustajan tarve liikuttaessa.

Lisätietoja

Vastaava liikunnanohjaaja, soveltava liikunta
Heli Sohkanen
p. 050 381 9560, heli.sohkanen[a]jyvaskyla.fi