Hyppää pääsisältöön
Kuva
Invapysäköintimerkki pylväässä

Vaikeasti vammainen henkilö tai häntä kuljettava voi saada Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen. Lisätietoja löytyy osoitteesta https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/vammaisen-pysakointiluvan-ja-verovapautuksen-hakeminen  

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus on voimassa silloin, kun tunnuksen haltija on kyydissä tai hänen asioitaan hoidetaan. Pysäköinnintarkastajat valvovat tunnuksen ehtojen mukaista käyttöä. Tunnus voidaan perua, jos sitä käytetään ehtojen vastaisesti.

Jyväskylän keskustan inva-paikat kadulla ja pysäköintitaloissa (pdf)

Luvallinen invapysäköinti

Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella saa pysäköidä (tieliikennelaki, 39 §):

 • Vammaisten pysäköintiin erikseen merkityllä (inva)paikalla
 • Maksullisella pysäköintipaikalla ilman maksua
 • Alueella, jossa pysäköinti on liikennemerkein (Pysäköinti kielletty- ja Pysäköintikieltoalue-merkit)
 • Ilman aikarajoitusta pysäköintipaikalla, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu.

Lisäksi

 • Invapysäköinti on sallittua myös pihakadulle merkityn pysäköintipaikan ulkopuolella, jos se ei kohtuuttomasti haittaa pihakadulla liikkumista (tieliikennelaki 43 §)
 • Maksulliselle pysäköintipaikalle saa vammaisen matkustajan kyytiin ottamista ja pois jättämistä varten pysäyttää maksua suorittamatta myös taksin tai invataksin.
 • Vammainen tai häntä kuljettava henkilö saa liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella pysäköidä luvassa mainitun ajoneuvonsa alueelle, jolla pysäköinti on kielletty alla esitetyin merkein 

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus ei oikeuta pysäköimään

 • Jalkakäytävälle tai pyörätielle
 • Taajama-alueilla maastoon
 • Kävelykadulle
 • Pysäyttäminen kielletty -merkin vaikutusalueelle
 • Vuoropysäköinti-merkin vastaisesti

Yksityisillä alueilla pysäköimisessä on aina noudatettava alueen omistajan tai haltijan asettamia ehtoja.

Pysäköintitunnuksen esittäminen

Tunnus tulee olla selkeästi näkyvillä, autossa tuulilasin sisäpuolella. Tiedot (numero, voimassaoloaika ja myöntäjätaho) pitää pystyä lukemaan tuulilasin läpi ilman, että esim. tuulilasin alareunan tummennus peittää niitä. Pysäköintitunnuksen kopiota ei hyväksytä.

Pysäköinnintarkastajalla on tarvittaessa oikeus pyytää tunnus tarkemmin tarkasteltavaksi. Mikäli tunnuksen tiedot eivät ole luettavissa, tarkastaja voi määrätä pysäköintivirhemaksun.

Asiasanat: