Hyppää pääsisältöön
Kuva
Mekaanisia laskukoneita

Verkkolaskuosoitteeksi tarvitaan vähintään laskutettavan palvelun OVT-tunnus sekä kaupungin laskujen välittäjätieto.

Jyväskylän kaupungin Y-tunnus: 0174666-4 
Jyväskylän kaupungin verkkolaskujen välittäjä: BasWare Oyj 
Välittäjätunnus: BAWCFI22

Jyväskylän kaupungilla on käytössä palvelualue- tai yksikkökohtaiset OVT-tunnukset

Konsernihallinto
ovt-tunnus: 003701746664100

 • Kaupunginvaltuusto ja -hallitus
 • Päätöksenteon tuki ja kehittäminen, hallintopalvelut, laki- ja kilpailuttamispalvelut
 • Henkilöstöpalvelut
 • Talous
 • Tietohallinto
 • Elinkeinoyksikkö ja Kangas
 • Viestintä, markkinointi ja matkailu
 • Työllisyyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut
ovt-tunnus: 003701746664400

 • Sosiaalipalvelut
 • Terveydenhuollon palvelut
 • Ikääntyneiden palvelut
 • Vammaispalvelut
 • Perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Kaupunginsairaala

Sosiaali-, perhe- ja vammaispalveluiden asiakaslaskut /Effica
ovt-tunnus: 003701746664300

Varhaiskasvatus ja perusopetus 
ovt-tunnus: 003701746664500

 • Varhaiskasvatus, päiväkodit
 • Perusopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta
 • Oppilashuolto
 • Nuorisopalvelut

Kulttuuripalvelut
ovt-tunnus: 003701746664600

 • Kansalaisopisto
 • Kirjastopalvelut
 • Kulttuuripalvelut
 • Kulttuuriaitta
 • Kuvataidekoulu
 • Museopalvelut
 • Kaupunginteatteri
 • Jyväskylä Sinfonia

Liikuntapalvelut
ovt-tunnus: 003701746664700

Kaupunkirakennepalvelut
ovt-tunnus: 003701746664800

 • Asiakaspalvelu ja johdon tuki
 • Liikenne- ja viheralueet
 • Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö
 • Rakentaminen ja ympäristö

Liikelaitokset:

Jyväskylän Tilapalvelu
ovt-tunnus: 003701746664920

Keski-Suomen Pelastuslaitos
ovt-tunnus: 003701746664975

Kylän Kattaus
ovt-tunnus: 003701746664970

Laskutan kaupunkia -sivulle