Hyppää pääsisältöön
Kuva
Jyväskylä-kirjaimet penkkinä löytyy Lutakon rantanurmelta.

Sitra ja Jyväskylän kaupunki toteuttivat 2013–2015 yhteistyössä Kohti resurssiviisautta -hankkeen, jonka tavoitteena on luoda resurssiviisauden toimintamalli, jota voidaan soveltaa ympäri Suomea. Tälle sivulle on koottu hankkeesta kertovaa aineistoa.

Hankkeen tavoite

Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Kierrätystaloudesta, energiatehokkuudesta ja yritysten yhteistoiminnasta raaka-aineiden säästämiseksi tulee arkea. Resurssien viisas käyttö on kovaa vauhtia nousemassa kansainväliseksi kilpailuvaltiksi.

Hankkeen tarkoituksena on edistää resurssien viisaampaa käyttöä sekä vähentää haittoja ympäristölle yhteistyössä paikallisten asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että asukkaat elävät ekologisesti kestävää elämää ja voivat kehittää asuinkuntaansa resurssiviisaita toimintatapoja. Yritykset menestyvät kestävällä tavalla ja kasvattavat kilpailukykyä yritysten välisten synergioiden kautta. Energiatehokkuus paranee, päästöt vähenevät, paikallistalous kohenee ja omavaraisuus kasvaa.

Resurssiviisaan Jyväskylän tavoitteita, käytäntöjä ja monistettavaa toimintamallia työstetään Sitran ja Jyväskylän kaupungin poikkiyhteiskunnallisessa toimintamalliryhmässä, jossa on edustajia lähes kolmestakymmenestä jyväskyläläisestä organisaatiosta tai yrityksestä. Lue lisää toimintamalliryhmän työstä täältä: http://www.sitra.fi/artikkelit/resurssiviisaus/jyvaskylalaiset-rakentavat-resurssiviisautta-yhdessa

Jyväskylän tiekartta resurssiviisauteen

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätös 25.5.2015 Resurssiviisaiden kaupunkien verkostoon liittyminen
2.6.2015 Miljardien hyödyt tarjolla kunnille resurssien viisaalla käytöllä, Suomen resurssiviisaiden kuntien verkosto Fisu aloittaa toimintansa
2.6.2015 Sitra: Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaarin ohjelma ja materiaalit
2.6.2015 Lari Rajantie: Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille, Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari

Jyväskylän seudulla on ensimmäistä kertaa Suomessa selvitetty alueellisia resurssivirtoja. Malli resurssivirtojen kuvaamiseen julkistettiin keväällä 2015. Sen avulla voidaan mm. selvittää mitä raaka-aineita, luonnonvaroja ja materiaaleja voitaisiin käyttää nykyistä tehokkaammin ja luoda sitä kautta uutta yritystoimintaa.
Lue lisää: Alueelliset resurssivirrat Jyväskylän seudulla (Sitra, pdf) Joonas Hokkanen, Yrjö Virtanen, Heikki Savikko, Riina Känkänen, Juha-Matti Katajajuuri, Ari Sirkiä, Taija Sinkko Huhtikuu 2015

Kohti resurssiviisautta -hankkeen toimintamalliryhmän edustajat luovuttivat perjantaina 12.12.2014 Jyväskylän kaupunginjohtaja Markku Anderssonille vetoomuksen, jossa toivottiin Jyväskylän ryhtyvän resurssiviisauden edelläkävijäksi. Ryhmän vetoomuksen mukaan edelläkävijyys toisi kaupungin asukkaille hyvinvointia ja yrityksille kilpailukykyä.
15.12.2014: Ryhmä jyväskyläläisiä vaikuttajia vetosi resurssiviisauden puolesta 
Vetoomus 12.12.2014 (pdf)

Tuoreen selvityksen mukaan luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä vähentävillä toimilla voitaisiin Jyväskylän kokoisella kaupunkiseudulla luoda työtä tuhannelle ja saada aikaan sadan miljoonan euron myönteiset talousvaikutukset vuodessa. Sitra käynnisti huhtikuussa kaupunkien välisen yhteistyön parhaiden resurssiviisaiden ratkaisujen löytämiseksi ja levittämiseksi.
2.5.2014: Sitra: Kaupungit voivat kohentaa taloutta ja työllisyyttä resurssiviisailla toimenpiteillä
30.4.2015 Sitra: Resurssiviisaan kaupungin vaikutukset aluetalouteen, työllisyyteen ja päästöihin

Keskisuomalaisten yritysten resurssiviisautta edistetään Sitran ja Jykesin avulla.
Yrityksiin tehdään yhden päivän mittaiset resurssitehokkuuskävelyt, joiden aikana tehdään nopea arvio energia- ja materiaalitehokkuuden tasosta yrityksissä, tunnistetaan potentiaalisimmat parannuskohteet ja ennen kaikkea selvitetään, minkälaisia loistavia resurssiviisauden käytäntöjä yrityksissä on.
Lue lisää: Sitra: Resurssitehokkuuskävely

Osana Kohti resurssiviisautta hanketta kokeillaan, miten lähiruoan osuutta julkisissa keittiöissä voitaisiin lisätä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoimassa pilottihankkeessa ovat mukana Jyväskylän kaupungin liikelaitos Kylän kattaus, Jyväskylän hankintakeskus ja pilottikohteena Vesangan päiväkoti-koulu, jossa käytetään hankkeen aikana paikallista särkikalaa ja porkkanaa.
Lue lisää: Sitra: Lähiruokaa resurssiviisaasti julkisille keittiöille
15.10.2014 Sitra: Lähikalaa ja porkkanaa yhden maapallon rajoissa

Tulevaisuuden kotitalous -hankkeessa keskisuomalaiset perheet ja taloudet kokeilevat, millaista on tulevaisuuden resurssiviisas elämä. Hankkeessa etsitään ja testataan hyviä keinoja, joilla voi pienentää materiaalijalanjälkeä – eli käytännössä vähentää luonnonvarojen kulutusta.
Lue lisää hankkeesta: Sitra: Tulevaisuuden kotitalous
9.4.2013 Sitra: Haluatko elää kuukauden tulevaisuudessa?

Sitran ja Jyväskylän kaupungin Bussiloikka-hankkeella tavoitellaan kasvua joukkoliikenteen matkustajamääriin ja vähennyksiä hiilidioksidipäästöihin ja polttoaineen kulutukseen. Samalla myös kaupungin hiukkaspäästöt vähenevät ja hengitysilman laatu paranee.
Lue lisää: Sitra: Bussiloikka

Resurssiviisautta työmatkoihin -hankkeen tavoitteena on luoda monistettava toimintamalli resursseja säästävän työmatkaliikkumisen kehittämiseen yhdessä yritysten kanssa. Jyväskylässä Sitran ja Jyväskylän kaupungin rahoittama hanke.
Lue lisää: Resurssiviisautta työmatkoihin Jyväskylässä

Joukkoistettuja kuljetuspalveluja testattiin Jyväskylässä, kun kirjaston kirjat sai ilmaiseksi kotiovelle.
Kirjastokotiin.fi
Sitra: Kirjasto kotiin!
9.5.2014 Kirjaston kuljetuspalvelujen joukkoistaminen onnistui Jyväskylässä yli odotusten
13.3.2014 Sitra: Joukkoistetut kuljetuspalvelut tulevat
25.2.2014 Yle: Tulevaisuudessa tavaratkin voivat kulkea kimppakyydillä

Jyväskylästä alkanut tähdelounaskokeilu on levinnyt huimasti ympäri Suomen. Asiasta on myös tehty kirjallinen kysymys eduskunnassa hallitukselle. Sitra on julkaissut helppolukuisen oppaan tähdelounaskokeilun toteuttamisesta kiinnostuneille.
27.3.2014 KSML: Idea 1,5 euron lounaista leviää vauhdilla ympäri Suomen
21.3.2014 Sitra: Tähdelounaskäytäntö leviää ympäri Suomea
13.3.2014 Sitra: Sivuvirtaa - ruoka on rahaa

Resurssiviisasta asumista edistetään Jyväskylässä neljässä pilottikohteessa. Taloyhtiöt sijaitsevat Kortesuolla, Kuokkalassa, Mäki-Matissa ja Viitaniemessä. Pilottikohteet toimivat resurssiviisaan asumisen koekenttinä, joissa testataan ja kokeillaan erilaisia resurssiviisaan asumisen ratkaisuja ja toimintatapoja vuoden 2014 aikana.
31.3.2014 Resurssiviisaan asumisen pilottikohteet valittu Jyväskylässä
Japary: Resurssiviisas asuminen -pilottihanke
Sitra: Resurssiviisas asuminen

Maamassojen kuljetusten järkeistäminen (Massainfo) on edelleen aiheena mukana Resurssivirrat haltuun -hankkeessa, jonka tavoitteena on muodostaa tilannekuva olemassa olevista resurssitehokkuutta, resurssien kulutuksen seurantaa ja hallintaa edesauttavista toimintamalleista ja työkaluista.
17.6.2014 Maa-aineshallinnan kehittäminen toteutuu Jyväskylässä tavoiteltua nopeammin

Jyväskylässä mietitään, miten biokaasua saataisiin liikenteen polttoaineeksi. Mustankorkealla tällä hetkellä kompostoitavat biojätteet voitaisiin käsitellä biokaasulaitoksessa ja tuottaa polttoainetta noin 1100-1300 henkilöautolle tai yli 50:lle bussille. Tällä määrällä korvattaisiin 2 miljoonaa litraa fossiilisia tuontipolttoaineita ja vähennettäisiin hiilidioksidipäästöjä 5000 tonnia.
3.2.2014 Sitra: Kannattaako biojätteestä tehdä kaasua vai multaa?
31.1.2014 HS: Pienpanimon mäskistä tehty biokaasu näyttää mallia miljoonahyötyjen kehittämiseen
31.1.2014 Sitra: Yli puolet valmiita vaihtamaan sähkö- tai biokaasuautoon
30.1.2014 Sitra: Mitä resurssiviisaus merkitsee Jyväskylälle?

Monet näistä toteutetuista ja käynnissä olevista toimenpiteistä juontavat juurensa avoimeen ideahakuun, joka toteutettiin keväällä 2013. Ideahaussa kerättiin yli 200 resurssiviisasta ideaa Jyväskylässä. Täältä voit lukea lisää ideahausta sekä löydät kaikki ehdotetut ideat:
4.6.2013 Sitra: Sitran ideahaku tuotti yli 200 resurssiviisasta ideaa

Ideoista osa valittiin toteutettaviksi kokeiluina, kokeilujen vaikuttavuusarvioinnin löydät täältä:
Jyväskylän resurssiviisaiden kokeilujen vaikuttavuusarviointi, Riina Antikainen, Maija Mattinen, Marja Salo Suomen ympäristökeskus (SYKE) 18.12.2013

Lue lisää: http://www.sitra.fi/resurssiviisaus

Hankkeen yhteyshenkilöt

projektijohtaja Pirkko Korhonen, Kohti resurssiviisautta -hanke, p. 014 266 1593, 040 565 3066
projektipäällikkö Outi Pakarinen, Kohti Resurssiviisautta -hanke, p. 014 266 8921, 050 414 7148

Asiasanat: