Hyppää pääsisältöön
Kuva
Liito-orava rungolla @Heikki Sihvonen

Ajankohtaista

Liitäjä -valokuvanäyttely kaupungin pääkirjaston 2. kerroksen näyttelytiloissa 4.5.-29.5.2021 

Näyttelyyn on koottu kahden valokuvaajan, Jussi Murtosaaren ja Benjam Pöntisen, otoksia liito-oravasta ja sen elämästä. Murtosaari on kuvannut liito-oravien elämää ja vuodenkiertoa Jyväskylän alueella. Pöntinen on kuvannut liito-oravaa ympäri Suomea, painopistealueenaan kuitenkin hänen kotiseutuna Etelä-Pohjanmaa. 

Näyttely tarjoaa kurkistuksen liito-oravan elämään. Kuvissa nähdään mm. liito-oravan maagisia liitoja iltahämärässä, kevättalvisia kosiomenoja, poikasten elämän alkutaivalta ja kolopesijän uteliaita kurkistuksia pesäkololtaan. 

Usean asiantuntijatahon yhteinen EU-hanke liito-oravan suojelun edistämiseksi

Jyväskylän kaupunki on mukana Euroopan unionin rahoittamassa LIFE -hankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa liito-oravan suojelua huomioimalla lajin säilymiselle keskeiset elinympäristöverkostot. Metsähallituksen Luontopalvelujen koordinoimassa hankkeessa on mukana 18 kumppanitahoa Suomesta ja Virosta. Hanke on alkanut elokuussa 2018 ja jatkuu kevääseen 2025 asti.

Uhanalaisuusluokitukseltaan vaarantunut (2019) liito-orava elää Euroopan unionin alueella vain Suomessa ja Virossa. Suurimmaksi uhaksi liito-oravan säilymiselle on arvioitu sopivan elinympäristön väheneminen ja pirstoutuminen.

Kaupunkien yhteistyötä hyvien käytäntöjen löytämiseksi ja toimeenpanemiseksi

Jyväskylä osallistuu yhdessä Espoon ja Kuopion kaupunkien kanssa hankkeen osuuteen, jossa kehitetään hyviä käytäntöjä liito-oravan suojelun ja maankäytön suunnittelun yhteen sovittamiseksi. Kaupungeissa tunnistetaan liito-oravan elinympäristöverkosto, joka toimii pohjana lajin huomioimiseksi maankäytön suunnittelussa. Kaupunkialueilla liito-oravan elinympäristöverkostoa parannetaan vahvistamalla pesäpaikkatarjontaa pöntötyksillä ja kulkuyhteyksiä puuistutuksilla. Hankekaupungit osallistuvat myös valtakunnallisen liito-oravahavaintotietokannan kehittämistyöhön.

Liito-orava ja sen elinympäristö tutuksi

Jyväskylässä hankekauden aikana tuodaan kuntalaisille monin tavoin tutuiksi liito-oravan elintapoja ja elinympäristöä kaupunkiympäristössä. Tulossa on muun muassa yleisöluento ja liito-oravakävelyitä. Hankeaikana tuotetaan lisää tietoa liito-oravasta esimerkiksi inventoinnein ja seuraamalla satelliittipannoitettuja liito-oravayksilöitä.

 

Kuva
Liito-orava LIFE-hankkeen logot (LIFE, Natura, hankelogo)

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä. 

Lisätietoja

Anne Laita, kaavoitusbiologi
p. 050 311 9927, anne.laita[at]jyvaskyla.fi

Kuva
Liito-orava rungolla @Heikki Sihvonen

© Heikki Sihvonen

Asiasanat: