Skip to main content

7.6.2021

Image
Nuorten Jyväskylän logo sinisävyisellä taustalla

Nuorten Jyväskylä -verkkosivua uudistetaan yhdessä nuorten ja yhteistyöverkoston kanssa. Palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen kehitetään verkkosivusto, jossa kootaan yhteen nuorten erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvää tietoa ja palveluja.  

Näin luodaan käyttäjäystävällinen ja nuorilähtöinen sivusto, josta nuoret löytävät tarvitsemansa tiedot ja palvelut helposti. Palvelumuotoiluprosessia on valittu toteuttamaan palvelumuotoiluyritys KK Creative. Olennaista on nuorten osallisuus prosessin jokaiseen vaiheeseen.  

-  Uudistaminen liittyy Nuorten talo –hankkeen tavoitteiseen kehittää nuorten palvelujen saatavuutta ja löydettävyyttä verkossa. Jotta nuori löytäisi verkossakin tarvitsemansa avun, tuen ja ohjauksen helposti yhdestä osoitteesta, lähdetään jo olemassa olevaa Nuorten Jyväskylä -verkkosivustoa kehittämään eteenpäin, kertoo projektityöntekijä Jenni Uusitaival. 

- Kehittämistyötä tehdään tiiviisti nuorten ja nuorten parissa toimivien tahojen kanssa. Nuorten osallisuus, monialaisuus ja ohjaus ovat koko uudistamistyön perusta.

Yhteistyö KK Creativen kanssa  

Yhteistyö palvelumuotoiluyritys KK Creativen kanssa on jo alkanut ja Nuorten talo -hankkeessa odotetaan yhteiseltä työskentelyltä paljon.

- Odotamme innolla työskentelyä palvelumuotoilija Kirsi Kaunissaaren kanssa, sillä hänellä on vankka kokemus ja ammattitaito vastaavista projekteista, iloitsee Uusitaival ja jatkaa:  
- Suunnitelmat nuorten ja työntekijöiden kuulemisesta sekä yhteisistä työpajoista ovat se reitti, millä haluamme edetä Nuorten Jyväskylä -sivuston uudistamisessa. Asiakasymmärrys on verkkosivun käytettävyyden kannalta olennainen tekijä, jotta sivustosta tulee helppokäyttöinen nuorelle. Kaunissaaren avulla saamme varmasti ideoitua kohderyhmää palvelevan sivuston toiminnallisuuksineen.  

Toteuttamisessa on tukena Jyväskylän kaupungin verkkoviestinnän monipuolinen ja laaja osaaminen. Nuorten talo –hankkeen tehtävänä on koordinoida kehittämistyötä sekä edesauttaa toimijoiden yhteistyötä, jotta uudistettavasta verkkosivustosta muodostuu pitkäikäinen, toimiva ja kehittyvä digitaalinen palvelukokonaisuus.  
 
- Vain näin voidaan taata, että sivusto on aktiivisessa käytössä myös hankkeen jälkeen, Uusitaival kiteyttää.

Kiinnostuneet pääsevät luomaan uutta         

Nuorten talo kutsuu nuoria ja verkostoja tekemään ja luomaan paitsi nuorten näköistä verkkosivustoa, myös kehittämään ohjausta verkossa.  
 
- Ennen kaikkea toivomme nuoria mukaan ja kiinnostuneiden yhteystiedot voi ilmoittaa oheisen lomakkeen avulla. Pidäthän huolen, että myös teidän nuorten ääni näkyy ja kuuluu Nuorten Jyväskylä -verkkosivustolla, kannustaa Uusitaival, johon voi myös olla suoraan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse.   
 

Lisätietoja:  

Jenni Uusitaival
projektityöntekijä, Nuorten talo -hanke
p. 050 5938 759  
jenni.uusitaival@jyvaskyla.fi