Skip to main content

27.5.2021

Jyväskylässä sekä maastopyöräilyn että muun luonnossa liikkumisen suosio on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisten vuosien aikana. Osaltaan myös koronapandemia on lisännyt ihmisten innostusta liikkua ja retkeillä luonnossa niin pyörällä kuin kävellen.
Image
maastopyörä nojaa puuhun

Kaupungin alueelta löytyy kymmenen virallista, luontokasvatukseen tähtäävää rauhallisen retkeilyn luontopolkua, muita kaupungin ylläpitämiä virkistys- ja metsäreittejä sekä epävirallisia metsiin käytössä syntyneitä polkuja, joita ei ylläpidetä. 

Viime aikoina keskustelua on käyty erityisesti kaupungin ylläpitämien kymmenen luontopolun ja maastopyöräilyn suhteesta. Kaupunki haluaakin nyt selventää syntynyttä väärinkäsitystä lajin harrastajille sekä kutsua heidät kehittämään yhdessä maastopyöräilyn olosuhteita Jyväskylässä. 

Kaupungilla vastuu 10 luontopolun turvallisuudesta 

Koska luonnossa liikkumisen tarpeita on monia, haluaa kaupunki palveluillaan tarjota jokaisen tarpeita palvelevia reittejä. Kaupungin viralliset rakennetut, opastetut ja ympäristökasvatusta tarjoavat luontopolut on tarkoitettu luonnossa rauhoittumiseen ja hiljaisen luontoelämyksen kokemiseen. Osa luontopoluista kulkee joko osittain tai kokonaan luonnonsuojelualueella. Ylläpidetyt luontopolut ovat vain pieni osa virkistysalueiden ja polkujen verkostoa.

Ylläpidettyjen luontopolkujen osalta kaupunki on linjannut, ettei niitä tule käyttää pyöräreitteinä. Vaikka linjaus ei ole uusi, on siitä muistuttaminen kirvoittanut tänä keväänä paljon palautetta kaupungille. Saatu palaute osoittaa, että linjaus on ymmärretty siten, että kaupunki olisi kieltämässä kaiken luonnossa olevilla poluilla tapahtuvan maastopyöräilyn. Kaupunki haluaakin oikaista syntynyttä väärinkäsitystä.

”Selkeästi meidän linjaus on ymmärretty väärin ja keskustelussa ovat menneet sekaisin viralliset luontokasvatukseen tähtäävät luontopolut ja muut reitit tai metsiin käytössä syntyneet polut. Pyöräily metsäpoluilla ja muilla kaupungin toteuttamilla reiteillä on luonnollisesti sallittua”, korostaa ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen Jyväskylän kaupungilta.

Maastopyöräilyn rajoittamisen taustalla on kaupungin vastuu ylläpidettyjen luontopolkujen turvallisuudesta. 

”Jokamiehenoikeudella saa liikkua pyöräillen muualla, kuin pihamaalla ja erityiseen käyttöön otetuilla alueilla. Luontopolut ovat erityiseen käyttöön otettuja alueita. Niiden osalta kaupungilla on luontopolun rakentajana ja ylläpitäjänä kuluttajaturvallisuuslain mukaan vastuu turvallisuudesta. Erityisesti nyt luonnossa liikkumisen suosion kasvettua kapeilla luontopoluilla väistäminen on haastavaa ja voi aiheuttaa kulkijoille vaaratilanteita tai turvattomuuden tunnetta”, Pietarinen toteaa.

Kysymyksiä on maastopyöräilijöiltä tullut myös siitä, miten toimitaan, kun osa pyöräilijöiden metsäpoluista ja muista virkistysreiteistä risteää luontopolkujen kanssa. 

”Jotta metsäpolkuverkosto säilyy maastopyöräilijöiden käytössä, voi pyöräilijä näissä tapauksissa ylittää luontopolun tai taittaa luontopolkua pitkin pienen pätkän pyöräillen, kunnes metsäpolku tai muu virkistysreitti jälleen erkanee luontopolusta”, Pietarinen jatkaa. 

”Toivomme kuitenkin, että näissä risteyskohdissa sekä pyöräilijät ja luontopolkujen käyttäjät huomioivat toinen toisensa. Luontopolut tullaan tulevaisuudessa merkitsemään maastoon näkyvämmin, jotta ne erottuvat selkeämmin muista metsäpoluista”, Pietarinen lupaa.

”Luontopoluilla koiran kanssa retkeilevien on hyvä muistaa, että koira tulee pitää aina kytkettynä”, hän muistuttaa.

Lisääntynyt maastopyöräily haastaa kaupunkia vastaamaan pyöräilijöiden tarpeisiin

Lisääntynyt maastopyöräilyharrastus on tuonut lajin pariin paljon uusia harrastajia. Jyväskylästä löytyy monen tasoisia maastoja ylläpidettyjen luontopolkujen ulkopuolella. Helpoimpia reittejä ovat kaupungin liikuntapalveluiden ylläpitämät virkistysreitit, mutta metsät tarjoavat myös haastavampia metsäpolkuja. Kaupungin tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu myös maastopyöräreitti Maastis. 

”Maastis tarjoaa hyvät rakennetumpia maastopyöräilyolosuhteita kaipaaville. Kaupungin liikuntapalveluiden tämän hetken investointisuunnitelman mukaan määrärahat reitin loppuun toteuttamiselle on merkitty seuraavalle kahdelle vuodelle. Tavoitteena on saada Maastis toteutettua vuoden 2023 loppuun mennessä”, liikuntajohtaja Anna-Leena Sahindal kuvaa.

Maastopyöräilyn mahdollisuuksia kehitetään harrastajien kanssa yhdessä

Jyväskylän kaupungin haasteen kanssa painivat myös monet muut Suomen kaupungit ja kunnat. Kaupungit eivät ole pysyneet reittien osalta maastopyöräilyn harrastajamäärän nopean kasvun tahdissa. Jyväskylässä käyty keskustelu on paikallistasolla osoittanut myös, ettei harrastajien kanssa ole yhteistä foorumia vuoropuhelun käymiseen ja harrastusolosuhteiden mahdollistamiseen. 

”Maastopyöräilijöiltä saatu palaute kielii siitä, ettei meillä kaupungilla ole ollut tarpeeksi vuoropuhelua alan harrastajien kanssa.Tähän haluamme muutoksen ja tulemme järjestämään elokuussa kaikille avoimen foorumin, jonka teemana tulee olemaan maastopyöräilyn mahdollisuudet”, sanoo liikuntajohtaja Anna-Leena Sahindal Jyväskylän kaupungilta.

Kaupungin luontopolut on listattu kaupungin verkkosivuilla.

Keywords: