Skip to main content

27.4.2021

Jyväskylän nuorten palveluja yhteen kokoava Nuorten talo avautuu maanantaina 3.5.2021 osoitteessa Asemakatu 4.
Image
nuori mies katsoo puhelinta seinän vieressä

Nuorten talo kokoaa laajasti eri toimijoita yhteen. Asemakatu 4:n toisesta kerroksesta löytää muun muassa nuorisotyön, päihde- ja mielenterveyspalvelujen, sosiaalityön sekä etsivän nuorisotyön palveluja. Nuorten talosta saa tietoa ja apua moniin eri kysymyksiin. Olipa kyse sitten asumisesta, opiskelusta, omasta hyvinvoinnista tai vaikkapa harrastuksista, Nuorten talossa nuorta kuullaan ja etsitään yhdessä askeleet eteenpäin.

Nuorten talossa toimivat muun muassa Ohjaamo, J-Nappi, Nuorisovastaanotto sekä etsivä nuorisotyö.  

-    Nuorten talossa lisätään palvelujen välistä yhteistyötä. Se on monialainen paikka, jossa nuori saa avun, ohjauksen ja tuen yhdestä paikasta. Toiminnassa huomioidaan sekä kasvokkain tarjottavat että virtuaaliset palvelut. Nuorten talon palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia, kertoo Nuorten talo -hankkeen hankepäällikkö Tuija Kautto.

Palvelut alle 30-vuotiaille jyväskyläläisille

Jyväskylän Nuorisovastaanotto muuttaa toukokuun alussa useiden muiden nuorten palveluiden kanssa saman katon alle Nuorten taloon. Nuorisovastaanotto tarjoaa mielenterveys- ja päihdepalveluita 13–22-vuotiaille nuorille ja heidän läheisilleen, ilman lähetettä. Nuorisovastaanotolla asioidaan pääasiassa ajanvarauksella, mutta maanantaisin 10.5. alkaen avoimelle vastaanotolle voi tulla ilman varattua aikaa klo 15–17 välisenä aikana. Vastaanotot voidaan toteuttaa paikan päällä tai etäyhteyksin. Maanantaisin 10.5. lähtien nuori tai hänen läheisensä voi keskustella myös puhelimitse klo 10 – 11 päihdesairaanhoitajan kanssa päihteisiin liittyvistä huolista, numerossa 014 266 0150. 

– Nuori voi ottaa nuorisovastaanotolle yhteyttä hyvin matalalla kynnyksellä. Huolet voivat liittyä esimerkiksi mielialaan, päihteisiin, seksuaalisuuteen tai perheen sisäisiin ristiriitoihin. Alkuun voi ottaa yhteyttä, vaikka nimettömänä, johtava sosiaalityöntekijä Eija Hiltunen Nuorisovastaanotolta kannustaa. 

Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelu, josta saa ohjausta ja neuvontaa muun muassa koulutukseen, vapaa-aikaan, asumiseen, hyvinvointiin ja muihin arjen asioihin. Henkilökohtaisen neuvonnan ja ohjauksen lisäksi voit osallistua erilaiseen ryhmätoimintaan. Ohjaamossa voit tavata esimerkiksi te-asiantuntijaa, opinto-ohjaajaa, nuorisonohjaajia, sosiaaliohjaajaa ja asumisneuvojaa kasvotusten tai etänä. Ohjaamo Jyväskylä on avoinna 4.5. alkaen Nuorten talossa.

Nuorten aikuisten palvelukeskus eli J-Nappi on osa Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityötä ja kuntouttavia palveluja. J-Napin asiakkaita ovat 18–29-vuotiaat jyväskyläläiset nuoret, jotka tarvitsevat ja haluavat tiivistä, välittävää ja pitkäaikaista ohjausta ja tukea. J-Napin toimipiste on 17.5. alkaen Nuorten talossa. Asiakastapaamiset J-Napissa toistaiseksi vain ajanvarauksella.

Etsivä nuorisotyö tavoittaa 15–29-vuotiaita koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria ja ohjaa heitä tarvittavien palveluiden piiriin. Työ perustuu nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Etsivään voi olla yhteydessä nuori itse tai nuoren elämäntilanteesta huolehtiva läheinen. Nuorisolaki velvoittaa oppilaitoksia ja puolustusvoimia tekemään ilmoituksen nuoresta etsivään nuorisotyöhön silloin kun opinnot tai asepalvelus keskeytyy.  Jyväskylän kaupungin etsivät nuorisotyöntekijät aloittavat Nuorten talossa 3.5.2021, josta käsin työntekijät tapaavat nuoria heille sopivissa paikoissa liikkuvasti ja joustavasti.    

Nuorten taloa kehitetään Euroopan sosiaalirahaston tuella

Nuorten talo -hanke on Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden hallinnoima ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kaksivuotinen hanke, joka käynnistyi 1.9.2020. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida monialainen Nuorten talo -malli, lisätä nuorten palvelujen yhteistyötä sekä kehittää nuorten osallisuutta ja sosiaalista vahvistamista. Hankkeessa kehitetään myös virtuaalisia palveluja. Hankkeen rahoittajana toimii Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja se päättyy 31.8.2022.


 

Lisätiedot: 

Tuija Kautto
hankepäällikkö, Nuorten talo -hanke
p. 050 344 9671
tuija.kautto@jyvaskyla.fi

Katariina Soanjärvi
nuorisopäällikkö
p. 050 350 7939
katariina.soanjarvi@jyvaskyla.fi

Eija Hiltunen / Nuorisovastaanotto
johtava sosiaalityöntekijä
p. 014 266 3695
eija.m.hiltunen@jyvaskyla.fi

Minna Viitala / J-Nappi
johtava sosiaalityöntekijä
p.. 014 26 63403
minna.k.viitala@jyvaskyla.fi

Marita Räisänen / Ohjaamo
koordinaattori
p. 050 468 3082
marita.a.raisanen@jyvaskyla.fi

Teija Lapinmäki / etsivä nuorisotyö
palveluesimies
p. 050 373 4139
teija.lapinmaki@jyvaskyla.fi

Keywords: