Skip to main content
Image
Kolme aikuista ja kaksi lasta.

Perhetyö tarjoaa ohjausta, tukea ja keskusteluapua. Yhdessä perheen kanssa keskustellen mietitään sopivia toimintatapoja ja ratkaisuja arjen haasteisiin. Aiheina voivat olla esim. lasten kasvatus, vanhemmuus, parisuhde tai oma jaksaminen. Keskustelujen kautta vanhempia voidaan ohjata tarkastelemaan omaa vanhemmuuttaan, parisuhdettaan, sosiaalista verkostoaan ja lapsen tarpeita. Keskusteluissa nousseiden tavoitteiden eteen työskennellään suunnitelmallisesti muutoksen aikaansaamiseksi. Perhetyössä työskennellään tarvittaessa koko perheen kanssa.

Varhaisen tuen perhetyö on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua ja sitä toteutetaan ennalta ehkäisevänä ja palvelutarpeen arviointiin perustuvana. Ennalta ehkäisevässä perhetyössä työskennellään rajatun teeman mukaisesti. Palvelutarpeen arviointiin perustuvassa perhetyössä voi olla monimutkaisia haasteita, joiden eteen työskennellään pitkäjänteisesti ja moniammatillisesti. Ennalta ehkäisevää perhetyötä voit hakea soittamalla tiistaisin klo 10-12 ja torstaisin 12-14 p. 0403587755. Muissa tapauksissa voit soittaa palvelutarpeen arviointitiimin numeroon arkisin klo 8-15.30 p. 0142660135.

Perhetyön teemoja voivat olla esimerkiksi

 • raskausaika monenlaisine tunteineen
 • vauvan syntymän jälkeinen uusi elämäntilanne
 • lasten uniohjaus
 • vanhemmuuden ja vanhempien jaksamisen tukeminen
 • alle 18-vuotiaan lapsen kasvatushaasteet
 • perheenjäsenten välisen vuorovaikutuksen haasteet
 • perheen toimintakyvyn vahvistaminen uusissa tilanteissa
 • vanhempien parisuhdekeskustelut
 • arjen ja arkirutiinien hallinta
 • sosiaalisten verkostojen laajentaminen

Perheohjaajat toimivat perheen luvalla tarvittaessa yhteistyössä perheen verkostojen kanssa, esimerkiksi neuvolan, päivähoidon, koulun ja sosiaalitoimen kanssa.
Perhetyö on perheelle maksutonta.

Esitteet
Olemme uusimassa esitteitä. Huomioithan, että yhteystiedot ovat muuttuneet. Alla olevissa esitteissä on kotipalvelun palveluohjauksen yhteystiedot. Perhetyöhön saat yhteyden tiistaisin klo 10-12 ja torstaisin klo 12-14 p. 0403587755. 

Varhaisen tuen perheohjaus (pdf)
Neuvolaikäisille (pdf)
Kouluikäisille (pdf)

Perhetyöhön voit olla yhteydessä:

 • puhelimitse tiistaisin klo 10-12 ja torstaisin klo 12-14
  0403587755
 • sähköisesti Hyvis.fi