Skip to main content
Image
Säynätsalon päiväkotikoulun pääty ja leikkipaikka kesällä.

Lisätietoja erityisryhmien tonteista:

Asumisen asiantuntija
Piia Sipinen, p. 014 266 5019
piia.sipinen(at)jyvaskyla.fi

Jyväskylässä huolehditaan riittävästä ja sopivasta tonttituotannosta ja kaavavarannosta erityisryhmien tarpeisiin palveluverkkosuunnitelmiin ja -selvityksiin perustuen.

Yksityisille toimijoille suunnatut erityisryhmien asumiseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen (esim. päiväkodit) osoitettavat tontit luovutetaan pääsääntöisesti julkisen haun kautta. 

Kaupunki haluaa olla osaltaan kehittämässä erityisryhmien asumista ja joissakin kohteissa voidaan sopia tonttien luovutuksesta myös neuvottelumenettelyllä hankkeesta riippuen, jolloin tarpeet ja hankkeet arvioidaan tapauskohtaisesti.

Vuonna 2020 jaetut tontit

Päiväkotitontti - Vaajakoski 

Vaajakosken Harjutiellä on hyväksytty kaavamuutos, jossa mahdollistetaan päiväkodin rakentuminen alueelle. Kaavaehdotuksen mukaiselle YL-1 -tontille 179-69-65-10 (Harjutie 5) haettiin palveluntuottajaa yksityiselle päiväkodille tontinluovutuskilpailulla 17.8.-11.9.2020. Tulevan päiväkodin toivottiin olevan pedagogiikaltaan luonto- ja liikuntapainotteinen. Hakuaikana saatiin 5 hakemusta. Palveluntuottajaksi valikoitui Musiikkipäiväkoti Priimi Oy rakennuttajanaan Hoivatilat Oyj.

Kehitysvammaisten asumisyksikön tontti - Haukkala 

Kaavan mukaiselle AY-1 -tontille 179-17-128-5 (Haukankaari 12) haettiin palveluntuottajaa kehitysvammaisten asumisyksikölle tontinluovutuskilpailulla 17.8.-11.9.2020, jonka aikana saatiin 6 hakemusta. Kilpailun voittajaksi ja palveluntuottajaksi valittiin Helsingin Diakoníssalaitoksen säätiö sr rakennuttajanaan Hoivatilat Oyj.