Skip to main content
Image
Poika asettelee kuvia taululle

Yksilöllisen opetuksen pienryhmissä opiskelee koululaisia, joilla on kehitysvammaisuudesta johtuvia laaja-alaisia oppimisvaikeuksia, kommunikoinnin, sosiaalisten tilanteiden ja tunteiden ilmaisun haasteita. 

Yksilöllisen opetuksen pienryhmässä opiskelevilla oppilailla on pääsääntöisesti pidennetty oppivelvollisuus. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla lapsilla oppivelvollisuus alkaa vuotta säädettyä aikaisemmin eli 6-vuotiaana esiopetuksella. Jokaiselle yksilöllisen opetuksen pienryhmässä opiskelevalle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS.

Ypr-ryhmässä opetus voidaan järjestää oppiainejaon mukaisesti tai toiminta-alueittain. Oppiainejaon mukaisesti toteutetussa opetuksessa oppilas opiskelee oppiainejaon ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti, jolloin oppisisällöt, tavoitteet ja opetusmenetelmät ovat kullakin lapsella yksilöllisiä. Toiminta-alueita ovat oppimisvalmiudet, sosiaaliset taidot, motoriset taidot, päivittäisten toimintojen taidot, kieli ja kommunikaatio sekä kognitiiviset taidot. 

Yksilöllisen opetuksen pienryhmät sijaitsevat HuhtasuonKeltinmäen, KuokkalanLohikoskenMankolan ja Vaajakummun kouluissa.

Ypr-opetuksen yhdyshenkilö
Oppimisen tuen asiantuntija Anne Heino
p.050 4708873
anne.m.heino(at)jyvaskyla.fi