Hyppää pääsisältöön
Kuva
Yliopiston opiskelijat kampuksella, Kauppakadun appro 2018

Ajankohtaisnosto: Jy­väs­ky­län yli­opis­ton kaup­pa­kor­keakou­lul­le myön­net­tiin ar­vos­tet­tu AACSB-ak­kre­di­toin­ti