Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylä Sinfonia facebookissa Jyväskylä Sinfonia Twitterissä Jyväskylä Sinfonia Instagramissa
Haku

Taidetestaajat


Jyväskylä Sinfonia on mukana Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin rahoittamassa suurhankkeessa, joka mahdollistaa kolmen vuoden ajan jokaiselle kahdeksasluokkalaiselle nuorelle kaksi taidelaitosvierailua kulttuurikohteissa. Toinen vierailu on omassa maakunnassa tai lähialueella, toinen suuntautuu pääkaupunkiseudulle. Hanke tavoittaa kolmen vuoden aikana jopa 200 000 nuorta ja heidän opettajaansa. Hankkeen budjetti on yhteensä 15-20 miljoonaa euroa, ja se on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmistoa. Hanketta koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Keski-Suomen alueella koordinoinnista vastaa lasten- ja nuorten kulttuurikeskus Kulttuuriaitta.

Hankkeen tarkoituksena on tarjota koululaisille ikimuistoinen taide-elämys, joka voi olla kimmoke elinikäiseen kulttuurin harrastamiseen. Taiteellisen laadun ohessa keskeinen valintakriteeri oli nuorten kanssa tehtävä yleisötyö sekä se, miten nuoret vastaanotetaan ja miten heistä huolehditaan vierailun aikana. Yhden lukuvuoden aikana organisaation tulee kyetä ottamaan vastaan merkittävä osa oman maakuntansa kahdeksasluokkalaisista.

Tutustu lisää Taidetestaajiin!


Jyväskylä Sinfonia & DIY!-konsertti


Jyväskylä Sinfonian Taidetestaajille suunnattu hanke pohjautuu kokonaisvaltaisen, henkilökohtaisen konserttielämyksen tuottamiseen koululaisille uudella, uniikilla työskentelykombinaatiolla. Hankkeen ideana on luoda konsertti, jonka eri osa-alueet esitettävästä teoksesta aina kirjalliseen materiaaliin sekä musiikin inspiroimiin maalauksiin ovat Taidetestaajien itsensä luomia. Näin he oivaltavat omakohtaisesti, kuinka musiikki syntyy sävelistä alkaen ja miten prosessi etenee valmiiksi sinfoniakonsertiksi.

Ennakkotyöskentely
Kahdeksasluokkalaiset säveltävät sinfoniaorkesterin esitettäväksi yhteisen ”teema ja muunnelma” -teoksen, joka kuullaan Jyväskylä Sinfonian kevään konsertissa 18.4.2018. Sävellysprosessi toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ja musiikin aineenopettajaopiskelijoiden kanssa. He ohjaavat oppilaita ja opettajia kouluissa säveltämisen maailmaan hyödyntäen erilaisia sävellystekniikoita sekä nykyteknologiaa. Jyväskylä Sinfonian muusikot vierailevat kouluilla avustamassa orkesteri-instrumentteihin tutustumisessa sekä erilaisille soittimille säveltämisessä. Tavoitteena on tuoda koulun arkeen luovuuteen kannustavaa henkeä uuden opetussuunnitelman ilmiölähtöisyyden näkökulmasta ja tukea koulujen monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Taide-elämys
Keväällä jokainen sävellysprosessiin osallistunut luokka sävellysprosessiin osallistuvine ohjaajineen sekä opettajineen pääsee kuulemaan valmiin teoksen Jyväskylä Sinfonian DIY!-konserttiin Jyväskylän teatteritalolle. Konsertin muu ohjelmisto rakentuu saman idean ympärille. Sävellysprosessiin voidaan lisätä koulukohtaisten toiveiden mukaan sanoitus, jolloin konserttiyleisö pääsee osallistumaan lauluosuuksiin. Ne kahdeksasluokkalaiset, jotka eivät osallistu sävellysprojektiin, voivat osallistua konsertin valmisteluun kuvaamataidon tunneilla tehden teoksen inspiroimana maalauksia, jotka heijastetaan esityksen aikana valkokankaalle. Myös äidinkielen ja historian tunneilla voidaan perehtyä konsertin ohjelmaan ja valmistaa materiaalia käsiohjelmaa varten.

Jälkityöskentely
Konsertin jälkeen luokat antavat kannustavaa palautetta toisilleen tuoreista sävellyksistä sekä laativat konserttiarvostelut, jotka kootaan yhteiselle alustalle esimerkiksi Peda.net-palveluun. Oppilaat, opettajat, muusikot ja aineenopettajaopiskelijat reflektoivat kokemuksiaan prosessista ja konserttikokemuksesta yhdessä.


Lisätiedot

Hanna Brotkin, aluekoordinaattori, Kulttuuriaitta/Taidetestaajat-hanke, keski-suomi@taidetestaajat.fi, p. 014 266 8775, 050 325 2904

Suomen Kulttuurirahasto, erityisasiantuntija Veli-Markus Tapio, p. 040 536 6580

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Taidetestaajat-hankkeen vastaava koordinaattori Anu-Maarit Moilanen, p. 044 978 4893

Jyväskylä Sinfonia, intendentti Emma Anttila, p. 0400 190 979


Jyväskylä Sinfonia
Puistokatu 2 A
40100 Jyväskylä
Kaupungin vaihde: 014 266 0000
www.jyvaskylasinfonia.fi
Sähköposti: jkl.sinfonia[at]jkl.fi

Copyright © 2017 Jyväskylä Sinfonia. Sivun alkuun