Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylä Sinfonia facebookissa Jyväskylä Sinfonia Twitterissä Jyväskylä Sinfonia Instagramissa
Haku

Taidetestaajat


Jyväskylä Sinfonia on mukana Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin rahoittamassa suurhankkeessa, joka mahdollistaa kolmen vuoden ajan jokaiselle kahdeksasluokkalaiselle nuorelle kaksi taidelaitosvierailua kulttuurikohteissa. Toinen vierailu on omassa maakunnassa tai lähialueella, toinen suuntautuu pääkaupunkiseudulle. Hanke tavoittaa kolmen vuoden aikana jopa 200 000 nuorta ja heidän opettajaansa. Hankkeen budjetti on yhteensä 15-20 miljoonaa euroa, ja se on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmistoa. Hanketta koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Keski-Suomen alueella koordinoinnista vastaa lasten- ja nuorten kulttuurikeskus Kulttuuriaitta.

Hankkeen tarkoituksena on tarjota koululaisille ikimuistoinen taide-elämys, joka voi olla kimmoke elinikäiseen kulttuurin harrastamiseen. Taiteellisen laadun ohessa keskeinen valintakriteeri oli nuorten kanssa tehtävä yleisötyö sekä se, miten nuoret vastaanotetaan ja miten heistä huolehditaan vierailun aikana. Yhden lukuvuoden aikana organisaation tulee kyetä ottamaan vastaan merkittävä osa oman maakuntansa kahdeksasluokkalaisista.

Tutustu lisää Taidetestaajiin!


Jyväskylä Sinfonia & DIY!-konsertti


Jyväskylä Sinfonian Taidetestaajille suunnattu hanke pohjautuu kokonaisvaltaisen, henkilökohtaisen konserttielämyksen tuottamiseen koululaisille uudella, uniikilla työskentelykombinaatiolla. Hankkeen ideana on luoda konsertti, jonka eri osa-alueet esitettävästä teoksesta aina kirjalliseen materiaaliin sekä musiikin inspiroimiin maalauksiin ovat Taidetestaajien itsensä luomia. Näin he oivaltavat omakohtaisesti, kuinka musiikki syntyy sävelistä alkaen ja miten prosessi etenee valmiiksi sinfoniakonsertiksi. Tavoitteena on tuoda koulun arkeen luovuuteen kannustavaa henkeä uuden opetussuunnitelman ilmiölähtöisyyden näkökulmasta ja tukea koulujen monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Jyväskylä Sinfonia toteuttaa hankkeen yhteistyössä Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa.

Ennakkotyöskentely eli "etkot"
Hankkeen ensimmäinen osio, etkot, käynnistyvät viikolla 38 Jyväskylä Sinfonian neljän muusikon kiertäessä Taidetestaajiksi valittujen luokkien kouluilla. Jokainen koulu saa oman kummimuusikon, jonka johdatuksella tutustutaan erilaisiin instrumentteihin sekä siihen, miten eri soittimille voi säveltää. Muusikkovierailujen jälkeen käytännön sävellystyö kouluilla käynnistyy opettajankoulutuslaitoksen ja musiikin aineenopettajaopiskelijoiden ohjaamana erilaisia sävellystekniikoita ja nykyteknologiaa hyödyntäen. Osa kahdeksasluokkalaisista puolestaan osallistuu hankkeeseen muun muassa kuvaamataidon tunneilla tehden musiikin inspiroimana maalauksia, jotka heijastetaan kevään konsertin aikana valkokankaalle.

Taide-elämys
Valmis sävellystyö, joka tehdään noudattaen "teema ja muunnelmat" -menetelmää, kuullaan Taidetestaajien DIY!-pääkonsertissa Jyväskylän teatteritalossa 18.4.2018, jolloin Jyväskylä Sinfonia ylikapellimestarinsa Ville Matvejeffin johdolla esittää uutuusteoksen kaikille sävellyshankkeeseen osallistuneille. Teos kuullaan myös orkesterin iltakonsertissa samana päivänä. Konsertin muu ohjelmisto julkaistaan myöhemmin.

Jälkityöskentely eli "jatkot"
Konsertin jälkeen luokat antavat kannustavaa palautetta toisilleen tuoreista sävellyksistä sekä laativat konserttiarvostelut, jotka kootaan yhteiselle alustalle esimerkiksi Peda.net-palveluun. Oppilaat, opettajat, muusikot ja aineenopettajaopiskelijat reflektoivat kokemuksiaan prosessista ja konserttikokemuksesta yhdessä.


Lisätiedot

Jyväskylä Sinfonia, vastaava tuottaja Nikke Isomöttönen, p. 014 266 4166

Hanna Brotkin, aluekoordinaattori, Kulttuuriaitta/Taidetestaajat-hanke, keski-suomi@taidetestaajat.fi, p. 014 266 8775, 050 325 2904

Suomen Kulttuurirahasto, erityisasiantuntija Veli-Markus Tapio, p. 040 536 6580

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Taidetestaajat-hankkeen vastaava koordinaattori Anu-Maarit Moilanen, p. 044 978 4893


Jyväskylä Sinfonia
Puistokatu 2 A
40100 Jyväskylä
Kaupungin vaihde: 014 266 0000
www.jyvaskylasinfonia.fi
Sähköposti: jkl.sinfonia[at]jkl.fi

Copyright © 2018 Jyväskylä Sinfonia. Sivun alkuun